Назад

Българската компания Софтгруп АД – официален член на GS1 HealthcareРазработването и внедряването на стандартите GS1 в здравеопазването се осъществява от експерти, които работят в този сектор. Потребителска група GS1 Healthcare включва международни компании производители на лекарства и медицински изделия, търговци, дистрибутори, обединения за групови закупувания на медицински продукти, болници, аптеки, логистични оператори, представители на регулаторни органи и държавната администрация, търговски асоциации.  Основната мисия в това направление е да се подобрят безопасността на пациентите и ефективността и сигурността на веригите за доставка, да се осигурят проследимост и точно синхронизиране на данни в здравеопазването.

Софтгруп АД е иновативна българска софтуерна компания, специализирана в разработването на решения за предпазване от фалшиви лекарства. „SoftGroup“ има 15-годишен опит в разработването на собствени системи, а през последните години и с фокус върху системите за сериализация и проследяване на продукти, лабораторни изпълнителни системи (LES) и системи за управление на лабораторна информация (LIMS) за фармацевтичните производители.

Компанията е активен член на GS1 България и е подкрепила различни инициативи на национално ниво. От тази година Софтгруп АД е член с право на глас при разработването на глобални стандарти и определяне на стратегията в групата GS1 Healthcare, която включва повече от 140 представители на сектора.

За да подпомогне заинтересованите страни в здравеопазването в световен мащаб, GS1 Healthcare стартира нов инструмент за намиране на партньори за доставка на софтуерни решения. Интерактивният инструмент позволява на потребителите да открият както местни, така и международни контакти, включително партньори в региона.  Интерактивната карта може да разгледате на следния линк : https://xchange.gs1.org/sites/hc/hsp

За повече информация относно стандартите GS1 в здравеопазването се обръщайте към Д. Димитрова, експерт в GS1 България на тел. 02/8117 433 или 604, и имейл gs1bulgaria@gs1bg.org

 

 


23.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад