Назад

Представяне на възможности за финансиране на фирми от различни сектори на икономикатаСъветът на браншовите организации и Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата проведоха съвместно онлайн събитие, чиято цел бе представяне на възможности за финансиране на фирми от различни сектори на икономиката, използвайки редица инструменти – банки, фондове, програми и др.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства инициативата да се използва капацитета на двата съвета, особено в настоящия момент, когато предприемачите не могат да пътуват както обикновено и осъществяването на партньорство и контакти  все по-често се случват в електронна среда.  В годината, в която БТПП отбелязва своята 125-та годишнина, той оцени високо активността на двата съвета и препоръча те да разпространят по-широко споделената информация по време на събитието, за да бъде в полза на повече компании.

Гена Събева, председател на Съвета на браншовите организации към БТПП, също се включи активно в събитието и разясни, че организацията се състои от около 100 асоциации, които покриват почти всички сектори на икономиката. Според нея ползите от сдружаването на фирми от един бранш, които се допълват и имат едни и същи цели са безспорни.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, представи дейността на съвета, състоящ се от банки, фондове, частни инвеститори, национални и европейски организации, подпомагащи инвестициите. Той разясни, че Съветът по инвестиции може да съдейства на български компании и бизнес организации в търсенето на най-подходящите за конкретния бизнес казус източници на средства. Презентация можете да разгледате тук.

Участниците в събитието зададоха много конкретни въпроси, свързани с възможностите за подпомагане на семейни компании с история, но без планове за бъдещето, за намиране на инвеститори от чужбина, конкретни програми за МСП и др.

При интерес за установяване на контакт, можете да се свържете със:

Съвет на браншовите организации, e-mail: g.sabeva@bcci.bg

Съвет по инвестиции, e-mail: g.dimitrova@bcci.bgtomov@intrac-investment.com


 

 


18.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад