Назад

Експерти представиха важни насоки за преминаването на небитовите потребители на електрическа енергия към свободен пазарОнлайн семинарът „Преминаване на небитови потребители на електроенергия към свободен пазар от 01.10.2020 г.”, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе онлайн на 2-ри септември 2020г. и събра представители на разнообразни бизнес сектори.

Събитието бе открито от г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, а г-н Румен Радев, заместник председател на АИКБ представи пред участниците характеристиките, основните модели на функциониране, участниците и отношенията на електроенергийния пазар в България.

Във втората част на уебинара, г-н Пламен Младеновски, директор „Електро и топлоенергетика“, Комисия за енергийно и водно регулиране запозна участниците и с правната рамка при сключване на договор за доставка на електроенергия. Той обърна внимание и на това какви ще бъдат договорните отношения на небитовите потребители с избрания доставчик и какво ще се случи ако те не сключат договор до края на септември.

Г-н Младеновски побърза да отбележи, че ако до 1 октомври тази година небитовите потребители не подпишат индивидуален договор с доставчик на електроенергия, до 31 юни 2021 година ще има т.нар. „буферен период“. Това означава, че доставката на електроенергията ще продължи да се извършва от досегашния доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“ чрез „типов договор“ със срок от 1-ви октомври 2020 г. до 30-ти юни 2021г. След този срок небитовите потребители, които все пак не са избрали и не са сключили договор с доставчик на електрическа енергия, ще трябва да се снабдяват от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция - цената на електрическата енергия от такъв доставчик обаче би била значително по-висока.

В края на онлайн семинара г-жа Соня Кадиева, председател на Асоциация „Свободен енергиен пазар”, даде някои много полезни съвети към небитовите клиенти свързани с избора на доставчик на електроенергия. Според нея една от най-важните стъпки е да изпратим възможно най-голям брой запитвания към фирми-доставчици, за да съберем минимум три оферти, които да можем да сравним и да изберем най-изгодната.  Това, за което небитовите клиенти трябва да следят в договорите са: цените индивидуалните клаузи, неустойките, прекратяването на договорните отношения, предизвестие. Като извод от практиката, г-жа Кадиева препоръча на небитовите клиенти, на които тепърва им предстои да търсят доставчик на електрическа енергия е да изискат от избраната фирма проектодоговор, който при нужда да може да бъде предоговорен преди официалното му подписване.

На 26 юни 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката – брой 57 на Държавен вестник. В резултат на направените промени от 1-ви октомври 2020 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, трябва да излязат на свободния пазар. Това е поредна стъпка към пълната либерализация на електроенергийния пазар. Целта е да се осигури конкуренция между доставчиците на електроенергия при по-добри условия за ползвателите, съобразени с техните специфични профили на потребление.

 


04.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад