Назад

Увеличението на заплатите на служителите в държавната администрация е пир по време на чумаНа 29 август, събота, беше проведено „екстрено“ заседание на НСТС в нарушение на всички правила и срокове за свикване и провеждане. Писмена информация за това заседание беше получена от социалните партньори в петък, 28 август в 19:30 часа и насрочено за следващия ден в 14 часа при следния дневен ред:

·         Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

·         Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

·         Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Въпросите са от значителна стратегическа важност. Известно е, че ролята на НСТС е на коректив от страна на социалните партньори, но предоставеното време от по-малко от 24 часа, при това в почивен ден е недопустимо*. БТПП по никакъв начин не може да приеме превръщането на НСТС в една формална структура, без да може, участвайки в нея, да защити интересите на своите членове. Това, че въпросите са неотложни по никакъв начин не трябва да ограничава възможността на социалните партньори да направят своите анализи, оценка на въздействието и с това да изпълнят както трябва своите функции, цели и задачи.

За всички е ясно, че управляващата коалиция „прави необходимото“, за да спечели повече гласове на предстоящите избори, но натоварването на бюджета с допълнителни разходи , в това число и за неправомерното увеличение на заплатите на служителите в раздутата държавна администрация (списък на предложените за увеличение на заплатите администрации и административни структури ТУК), без наличие на електронно правителство, без съкращение на административния апарат и очевидно без оценка на въздействието и поставяне в опасност на целия бюджет на държавата в условия на преустановен ръст на българската икономика, на закриване на предприятия, фалиране на фирми и свиване на международните пазари поради кризата и протекционистични политики, може да се определи като пир по време на чума.

БТПП си запазва правото, след обичайната консултация със своите членове, да вземе  детайлно становище по поставените въпроси, включително с атакуване на решенията на нередовно свиканото заседание на НСТС.

Във връзка със свикването на извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, БТПП провежда  АНКЕТА за евентуални констатирани нарушения на процедурата

Ще очакваме отговори до 2 септември 2020 година.

.-------------

*Секретарят на НСТС уведомява членовете на съвета най-малко 7 работни дни предварително за датата и часа на заседанието, като им изпраща дневния ред и материалите по него. В случаите по чл. 9, ал. 3, изречение второ дневният ред и материалите по него се изпращат не по-късно от 2 работни дни преди заседанието.


31.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад