Назад

Онлайн семинар : “Преминаване на небитови потребители на електроенергия към свободен пазар от 01.10.2020 г.”

2 септември 2020 г. (сряда), 10:00 часа, дистанционна връзка чрез платформата ZOOM


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) имат удоволствието да Ви поканят на онлайн семинар на тема: “Преминаване на небитови потребители на електроенергия към свободен пазар от 01.10.2020 г.”, който ще се проведе на 2 септември 2020 г. (сряда) от 10:00 часа чрез дистанционна връзка през платформата ZOOM.

На 26 юни 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката – брой 57 на Държавен вестник. В резултат на направените промени от 1-ви октомври 2020 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, трябва да излязат на свободния пазар. Това е поредна стъпка към пълната либерализация на електроенергийния пазар. Целта е да се осигури конкуренция между доставчиците на електроенергия при по-добри условия за ползвателите, съобразени с техните специфични профили на потребление.

Целта на провеждането на семинара е да се поставят въпросите и да се намерят възможно най-добрите отговори във връзка с предстоящите промени на пазара на електроенергия от 1 октомври 2020 г. за небитовите клиенти.

Повече информация за процедурата може да намерите на сайта на АИКБ на адрес http://bica-bg.org/, където са публикувани препоръки към МСП за своевременно преминаване към свободния пазар на ел. енергия.

Регистрация за участие в семинара може да направите в срок до 31 август 2020 г. на адрес office@bica-bg.org, като посочите Вашите имена, длъжност и компанията, която представлявате.

Данните за участие в дистанционната връзка на семинара са следните:

https://us02web.zoom.us/j/85916699068?pwd=N2ZjYmdCR2dldWI4ZXQ5NHhsdzFkQT09

Meeting ID: 859 1669 9068

Passcode: 231890

 

Участието в семинара е БЕЗПЛАТНО!

 

Програма за събитието:

“Преминаване на небитови потребители на електроенергия към

свободен пазар от 01.10.2020 г.”

2 септември 2020 г. (сряда), 10:00 часа, дистанционна връзка чрез платформата ZOOM

Откриване на семинара

Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата

Модератор: Румен Радев, заместник-председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, енергиен експерт

Електроенергиен пазар в България – основни характеристики, модел на функциониране, участници и отношения

Румен Радев, заместник-председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, енергиен експерт

Правна рамка – договорни отношения с избран доставчик, смяна на доставчик, режим на доставка при сключване на типов договор

Пламен Младеновски, директор „Електро и топлоенергетика“, Комисия за енергийно и водно регулиране

Процедури и търговски практики по договарянето на доставката на електроенергия

Соня Кадиева, председател на Асоциация “Свободен енергиен пазар”

Въпроси и отговори

 


28.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад