Назад

Заместник ръководителят на посолството на Нидерландия на среща в БТППЮриен ван дер Хорст, заместник посланик на посолството на Кралство Нидерландия в София разговаря с председателя на БТПП, Цветан Симеонов.

По време на срещата зам. посланик Хорст информира Симеонов за бъдещите планове за развитие на икономическото сътрудничество между двете страни.

Симеонов от своя страна запозна госта с насоките за дейността на Българската търговско – промишлена палата за периода 2019 – 2023 година. Председателят също така изтъкна, че БТПП е 11-та палата в света, лицензирана от Международната търговска камара за сертифициран издател на външнотърговски документи, както и че е домакин на системата GS1 за България. Внимание бе обърнато и на дигитализацията на Арбитражния съд при БТПП, което е съществено предимство за повишаване на конкурентоспособността му сред редица други подобни организации в световен мащаб.

Симеонов и Хорст подчертаха важността на приемането на България в чакалнята на еврозоната и предстоящото приемане в бъдещ период на еврото в страната, което БТПП напълно подкрепя.

По информация на Министерство на икономиката през 2019 г. износът за Нидерландия е в размер на 756.6 млн. евро, -2.3% спад, в сравнение с 2018 г. Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 1208.2 млн. евро и -1.0% спад, в сравнение с предходната 2018 г.

Салдото е отрицателно за България и е на стойност -451.6 млн. евро. Стокообменът възлиза на 1964.7 млн.евро. Нидерландия се нарежда на 10-мо място в износа и на 9-то място във вноса сред търговските партньори на България.


03.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад