Назад

Самба и радиочестотна идентификация с фокус върху ИНДУСТРИЯ 4.0.В началото на 2020 г. преди широкото разпространение на пандемията COVID-19 и безпрецедентните последици, в Бразилия се състояха традиционните за страната карнавални шествия на школите по самба. Подобно на този в Рио, карнавалът в Сао Пауло предлага зрелищна надпревара на местните школи, а това толкова свързано с традициите събитие тази година мина и под знака на технологиите и четвъртата индустриална революция в рамките на проекта "Tempos Modernos" ( бел. авт. „Модерни времена“). Проектът има за цел да покаже на по-широка аудитория, какво значи технологичното развитие, Индустрия 4.0 и как всъщност то влияе на ежедневието. GS1 Бразилия обедини усилия с школата по самба Rosas de Ouro в инициатива под наслов „Код за бъдещето“. В проекта "Tempos Modernos се включват също и представители на Университета в Сао Пауло, Центъра FEI, Технологичния институт Mauá de Tecnologia и INSPER.

По време на карнавала от школата Rosas de Ouro, една от най-старите и утвърдени школи в страната, демонстрират в рамките на дефилето приложението на стандартите за идентификация. Основата на стандартите GS1 и тяхното приложение е обменът на информация между човека и машината, казва Елсио Брито от технологичната компания SPI Integração de Sistemas.

Едно от иновативните и конкретни приложения по време на карнавала е маркирането на костюмите и декорите на школата Rosas de Ouro чрез технологията RFID, която осигурява проследяването на вещите, превенция срещу загуба или кражба и не на последно място позволява правилното рециклиране сред края на събитието.  Освен това в рамките на представянето на танцьорите и шоу програмата се включват експерименти с дигиталните технологии, а публиката има възможност да следи всичко в реално време чрез специално разработени мобилни приложения.

 

Какво е Радио Чeстотната Идентификация (RFID)?

Радиочестотната идентификация (Radio Frequency Identification - RFID) е технология, която позволява автоматична идентификация и разчитането на данни чрез използване на електромагнитни вълни. Технологично системата за радиочестотна идентификация се състои от два компонента, транспондер (таг) и четящо устройство:

-  Транспондерът е «етикет», който се прикачва към обекта. В него е вграден чип, съдържащ идентифициращата информация и антена за предаване на тази информация чрез радио вълни;

-  Четящо устройство създава радиочестотно поле, което улавя радио вълните. Когато транспондерът попадне в радиочестотното поле на четящото устройство, той подава записаната върху него идентифицираща информация и по-този начин може да бъде регистриран идентифицирания обект, а данните да послужат за последваща обработка. При RFID не е необходимо да има пряк визуален контакт на етикет и четящото устройство.

Стандартите, които разработва GS1 във връзка с радиочестотната идентификация са свързвани с уникалната идентификация чрез Електронен код на продуктите (Electronic Product Code, EPC), която се записва върху чип с размерите на песъчинка, вграден в тага, а той от своя страна се прикрепва към съответния обект, който има нужда да бъде идентифициран. Както и стандарти за обхващане и споделяне  на данните.

Системите за радиочестотна идентификация имат множество приложения в различни сектори: текстилната индустрия за автоматично маркиране, разпознаване, регистриране, складиране и експедиране на стоки, в транспорта и логистиката при проследяване движението на пратките, както и за контрол на достъпа.

Приложение на RFID по сектори

Текстилна индустрия

Най-популярен и добре познат на потребителите пример е  използването на EPC/ RFID в текстилната индустрия. Веднъж прикрепен към дрехите този таг позволява:

-         По-добра проследимост при различните канали на продажби: складове, партньори, франчайз и др.;

-         По-добър контрол по време на транспорт на стоките;

-         Бързина при връщане на стоки;

-         Бързина при обработване на влизащи стоки и разопаковане;

-         Намаляване на процента на изчерпани стоки като се осигурява по-добра видимост на наличностите;

-         бързина и точност при инвентаризация.

Пресни храни

Друго интересно приложение е гарантирането на прясна храна, автентичността и произхода на продукти, като например яйца, сирене и говеждо месо.

Чрез RFID могат да бъдат проследени температурните промени на условията, в които се съхраняват и транспортират хранителните продукти. При възникване на проблем сензорът на прикачения към съдовете с месо или риба RFID таг отчита отклонението от приемливите нива и системата алармира.

RFID може да се използва и за проследяване на произхода на храната. Държавните органи от сектора на здравеопазването по целия свят подкрепят употребата на RFID при животновъдството, което помага да се откриват и отстраняват своевременно болните животни от стадото.

Чрез RFID таговете се събира информация, отчитаща етапите и начина на производство на даден продукта, доказвайки неговото качество и произход.

Строителство

По-малко популярни в България, но с потенциал за широко приложение в бъдеще за употреба в складове, строеж на сгради и други строителни обекти. RFID служи за обезопасяване на работниците и улесняване на работата, напр. при работа в опасна среда в химически заводи и строежи. Загражденията около строежите могат да бъдат подсигурени с RFID за предотвратяване на кражби и да се избегнат злополуки поради използване на опасните съоръжения от външни лица. RFID може да се използва за ограничаване на достъпа до опасни съоръжения само за оторизирани техници.

В складовете RFID се използва, за да улесни работниците и да спести време при подреждането на стоките и разпределянето им за транспортиране по отделни поръчки.  Така например самотоварни камиони с включена RFID разчитат таговете на палетите и показват на шофьора, къде трябва да се складират. RFID се използва и за наблюдение на различните видове доставки, а също и за да се гарантира, че контейнерите са затворени и се поддържат правилните температури. Освен това, RFID подпомага инвентаризирането на стоките, като отпада необходимостта повече на брой и често дребни стоки да се прехвърлят на ръка.                        

Превенция от кражба

Примерите за използване на технологията за превенция на кражби са разнообразни. Много градове в Дания са въвели RFID, за да предотвратяват кражби на велосипеди, както и за откриване на крадени колела. Благодарение на RFID, собствениците могат да идентифицират своите велосипеди и да подадат сигнал към властите, когато са откраднати.  RFID се използва в обществени библиотеки в много страни за автоматичното обработване при вземане и връщане на книги и превенция на кражби на книги и печатни издания. Сред първите приложили този метод са Англия и Шотландия.

Източници: тук и материали на GS1 България.

За да получите повече информация относно RFID можете да се свържете с GS1 България на имейл: gs1bulgaria@gs1bg.org   


03.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад