Назад

Съветът по инвестиции към БТПП посети Смолян и Пловдив за провеждането на работни срещи

По време на посещение в Смолян и Пловдив председателят на Съвета по инвестиции към БТПП Владимир Томов проведе работни срещи  с ТПП от Южен централен регион..

Съветът по инвестиции към БТПП има добро дългогодишно сътрудничество със Смолянската ТПП.  Владимир Томов се срещна с Рабие Кьосева от Смолянската ТПП и Иво Царев, член на УС на Смолянската ТПП, председател на Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани Перелик  и председател на РСК-Смолян. На срещата присъства и  председателят на одитния комитет на АО Първа инвестиционна банка в Москва, Илиян Сарандалиев.

Владимир Томов представи информация за дейността и членовете на Съвета по инвестиции към БТПП.  Рабие Кьосева и Иво Царев представиха конкретни проекти, свързани с транспорта, дигитализацията и социалните предприятия, осъществявани в региона. Подчерта се нуждата от привличане на евтин кредитен ресурс за местните кредитни кооперации. Пандемията е нанесла тежък удар върху местния бизнес. МСП, особено текстилните цехове в региона са изпаднали в много сериозна ситуация. Според представителите на местния бизнес, мерките, инициирани от правителството не са недостатъчни. Обсъдиха се възможности за участие в различни бизнес събития - форуми и панаири, с цел да се подпомогне бизнеса в намирането на потенциални партньори. Смолянската ТПП изяви готовност за организиране на съвместни онлайн семинари и срещи.

Илиян Сарандалиев  изяви интерес към някои от проектите в транспорта, които бяха представени и прояви готовност за съдействие от страна на банката на български фирми, които биха искали да търгуват стоки с руски партньори.

Бе осъществена среща и със зам. областния управител  на  Смолян, Владимир Гърбелов. Според него трябва да се работи за подобряване на взаимодействието между бизнеса и държавата. Важен проект, по който се работи усилено, финансиран от държавата и европейските фондове, е откриването на ГКПП Рудозем-Ксанти, който ще даде сериозен тласък в развитието на региона. На срещата беше подчертано доброто сътрудничество по европейски проекти между областната управа, См ТПП и БТПП. Беше обсъдена и възможността за детайлизиране на връзките между областната управата на гр. Смолян и Съвета по инвестиции към БТПП с цел съдействие за реализация на инвестиционни проекти.

 

В Пловдив Владимир Томов се срещна с председателя Добрина Проданова и изпълнителния директор Ангел Хронев на Търговско-промишлена камара Пловдив. Владимир Томов представи подробна информация за членовете и дейността на Съвета по инвестиции към БТПП, както и за инвестиционните проекти, които се разработват и може да се финансират от членовете на съвета.

Ангел Хронев информира за дейността на камарата, за развитието на региона и интереса на чуждестранни фирми към инвестиции и откриване на предприятия.

Добринка Проданова представи проучване на камарата за 400те най-добри фирми от региона. Заяви, че Пловдивската камара осигурява отлични възможности за съдействие на инвестиционни проекти в региона, както и за организиране на срещи и семинари с бизнеса.  Подчертана бе необходимостта от засилване на сътрудничеството на Пловдивската камара със Съвета по инвестиции към БТПП в различни направления, както и участието на членове на Пловдивската камара в мероприятията на съвета.


24.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад