Назад

Академична среща на Съвета по иновации при БТПП във ВарнаВъв Варна се състоя работна среща на доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП с ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ) проф. Петър Христов. На срещата присъства доц. Галина Момчева, ръководител на катедра „Информатика“ при Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, която заедно с младежите Марк Киричев и Симеон Атанасов се включиха онлайн на проведената в БТПП в края на месец юли 2020 г. кръгла маса на тема: „Представяне на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН)“.

Тя представи своя проект, по който работят съвместно с нейни колеги от ВСУ и с учени от Медицинския университет, гр.Варна. Той е фокусиран върху биоинформатиката и образната диагностика в медицината. Този проект е част от своеобразна екосистема, в която взаимодействат преподаватели  и от други университети (не само от България), докторанти, студенти и ученици. Проф.Петър Христов запозна участниците в срещата и с други научни проекти, по които работят учените от ВСУ и в които участват и студенти и докторанти.

На срещата във ВСУ доц. Йосиф Аврамов представи близо десетгодишната дейност дейност на Съвета по иновации при БТПП и покани учени от университета да участват в трите конкурса на Съвета по иновации: за най-успешна иновативна фирма, за най-добър иновативен проект и за най-перспективен старт ъп. Договорено бе съвместно участие на академичната общност от ВСУ и в други събития на Съвета по иновации, като предвидения форум за финансиране на стартъпи във Варна през месец март 2021 г. съвместно с Варненската търговско-индустриална камара и Фонда на фондовете, както и с представители на регионалните клонове на водещи български банки, дислоцирани във Варна.


26.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад