Назад

БТПП на първа среща с новия главен изпълнителен директор на Асоциацията на европейските търговски палати Бен БатърсПредседателят на БТПП Цветан Симеонов разговаря с новия главен изпълнителен директор на Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ Бен Батърс. Основната цел на дискусията бе обсъждане на очакванията на българския бизнес относно на европейското икономическо сътрудничество и подобряването, за което работи Европалати. Батърс сподели, че бизнесът в много страни изпитва затруднения заради влошената икономическа и здравна обстановка в цял свят. Редица компании взимат трудни решения - за преустановяване на дейността, освобождаване на служители, преориентиране в друга сфера и т.н. Ролята на търговско-промишлените палати в такива моменти е много отговорна – да съдействат максимално за информиран и обоснован избор по време на криза.

Симеонов поздрави Батърс за назначаването му като главен изпълнителен директор на Европалати от юли 2020 г. Той има дългогодишен опит в организацията и професионален поглед към различните й области на дейност.

Във връзка с предстоящите срещи на ръководството на асоциацията, през септември и на Борда на директорите през октомври тази година, събеседниците обсъдиха насоки за работа на Европалати, които да подкрепят търговско-промишлените палати в Европа и да допринесат за преодоляването на трудностите от фирмите – членове на тези организации.

Симеонов изрази мнение, че очаква още по голяма активност от Европалати в подготовката на различните програми на ЕС и привличане на проекти от полза за цялата система. Диалогът между търговско-промишлените палати и бизнеса е решаващ за залагането на условия, проекти и финансиране, гарантиращи по-голяма стабилност. Председателят на БТПП подчерта, че това важи както за отделните икономически субекти, така и за търговските палати, тъй като в някои страни те имат нужда от изграждане на капацитет, а БТПП може да бъде полезна в това с опита си при създаване и поддържане на електронен двуезичен регистър на фирмите – членове, предоставяне на търговски арбитраж, също дигитализиран и др.

Очаквайте актуална информация за сътрудничеството и съвместни дейности между БТПП и Европалати на сайта на палатата.


25.08.2020 г.

Видео:

Назад