Назад

GS1 партньор в кампанията Fight the Fakes За предотвратяване навлизането на фалшиви лекарства във веригите на доставкаПрез юли 2020 г. в Женева официално бе оповестено, че GS1 се присъединява към кампанията Fight the Fakes (FTF) със своите богати познания и опит в областта на стандартите в здравеопазването.

Създадена през 2013 г. от 10 организации, днес FTF наброява 41 партньорски организации, представляващи лекари, медицински сестри, фармацевти, пациенти, граждански сдружения, производители, търговци на едро и промишлеността като цяло.

Fight the Fakes (FTF) е кампания, която има за цел да повиши осведомеността относно опасностите от фалшивите лекарства. Кампанията дава гласност на тези, които лично са пострадали и споделя историите на онези, които работят за прекратяване на заплахата за общественото здраве.

Фалшивите лекарства са непрекъснато нарастващ проблем. По данни на  Световната здравна организация от 2017 г., един на десет лекарствени продукта, които се разпространяват в страни с по-ниски доходи, е фалшив. Пандемията на COVID-19 и широко разпространените слухове и реклами за ефективни лечения, ваксини и дори „излекувани“ разкриха колко широко разпространен е този проблем. Ефективната борба с фалшивите лекарства изисква усилия на различни фронтове и включва подготовка и повишена осведоменост на обществото и здравните специалисти,  здрава законодателна рамка и сигурни вериги за доставка на лекарства, като последното е силата на GS1.

GS1 е глобална организация с нестопанска цел, създаваща стандарти за подобряване на ефективността, сигурността и прозрачността по веригите за доставка. Използването им в здравеопазването е особено важно, тъй като нерегулирането на веригите създава предпоставки за навлизането на фалшиви лекарства на пазара и това, те да достигнат до пациентите и да застрашат тяхното здраве.

Един от добре познатите примери за приложение на глобалните стандарти GS1 в здравеопазването е уникалният баркод, видим на опаковката на лекарствата. Приетата от Европейската комисия Директива за фалшивите лекарства наложи изграждането на Европейска система за проследимост на лекарствата и използването на този вид маркировка, за да се осигури ефективното функциониране на системата и да се предотврати разпространението на фалшиви лекарства в Европа.

Сигурните и добре регулирани вериги за доставка на лекарствени продукти увеличават безопасността на пациентите, повишават ефективността и подобряват проследяването на лекарствата. Мигел А. Лопера, президент и изпълнителен директор на GS1 изразява подкрепата си към кампанията: „Fight the Fakes е постигнала невероятен успех за повишаване на съзнанието за опасностите от фалшивите лекарства по целия свят и с нетърпение очакваме да присъединим своите усилия към нея. Нашата работа в GS1 започва много преди пациентът да бъде изложен на риска от несъзнателно закупуване на фалшиво лекарство в аптека, болница и онлайн канал. На първо място чрез нашите стандарти ние искаме да гарантираме, че фалшивите лекарствени продукти няма да получат шанса да достигнат до крайния потребител."

Крис Гьотц, вицепрезидент и генерален мениджър на Международната федерация на търговците с лекарства (IFPW) и дългогодишен член на FTF, изрази вълнението си от новото попълнение в общността на FTF: „GS1 отдавна е водеща в борбата с имитациите и фалшивите лекарства, и предоставя решения, които да помогнат на веригите за доставка в цял свят да направят това глобално, така че съвсем естествено е тя да стане член на Fight the Fakes. С голямо нетърпение очакваме да продължим сътрудничеството си с GS1 в тази важна област!”

Благодарение на увеличаващите се брой и разнообразие от партньори, влиянието на кампанията по целия свят нараства непрекъснато и повишава броя на осведомените за вредното влияние на фалшивите лекарства върху здравето на хората и борбата с тях.

 

Данни за контакт:

Fight the Fakes: секретариат secretariat@fightthefakes.org

GS1: Ph. Neirinckx, Director Marketing Healthcare, Emerging Sectors & Solutions, philippe.neirinckx@gs1.org    

GS1 България: Д. Димитрова, gs1bulgaria@gs1bg.org

 

 


26.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад