Назад

Международна конференция ще представи нов вид транспортни услуги за МСП

Конференцията ще се проведе на  2 юли 2020 г. в  хотел КООП, ул. Искър № 30, от 11:00 ч. Фокусът ще бъде върху представянето на иновативната платформа за обмен на товари SCOPE, нейните параметри, функционалности и възможности за споделяне на товари. Потенциалните потребители на уеб-базираната платформа (транспортни асоциации, НПО, товародатели, превозвачи и спедитори) ще имат възможност да изкажат своето мнение за нея и да дадат препоръки за нейното усъвършенстване.

Какви ще бъдат ползите за българския бизнес от използването на уеб-базираната транспортна борса?

  • Ефективност (намаляване на празните транспортни маршрути);
  • Оптимизация на транспортните маршрути;
  • Възможности за търсене на търгове за най-добра цена или качество на услугата;
  • Международни контакти  (оптимизирана база данни с превозвачи, товародатели и спедитори).

Проект SCOPE цели да подобри конкурентоспособността в транспортния сектор чрез изграждане на транснационална, иновативна и пазарна платформа за обмен на товари.  В него участват 8 партньорски организации от Албания, България и Гърция (търговски палати, научно-изследователски центрове, научни институти, университети и държавни ведомства).

Желаещите да участват в конференцията следва да потърсят допълнителна информация в Предстоящи събития на БТПП, където могат да попълнят регистрационната форма. Събитието ще бъде организирано в два формата -  присъствен и дистанционен.  При заявен интерес за онлайн участие, на желаещите ще бъде предоставен линк за достъп. Краен срок за регистрация – 1 юли 2020г.

За повече информация:

Дирекция “Европейска интеграция и проекти“, БТПП

тел. 02/8117556.; e-mail: projects2@bcci.bg

 

 

 


26.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад