Назад

Представяне на фонд Morningside Hill Capital Management

Българската търговско-промишлена палата, Съветът по инвестиции и Morningside Hill Capital Management проведоха онлайн представяне на възможностите за финансиране, които фондът предлага. Председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че подаването на правилна и навременна информация към българските предприемачи е сред приоритетите на палатата. “ЕС също предлага редица възможности за финансиране за българските фирми, в различни стадии на тяхното развитие. Намирането на финансиране е ключово за реализиране на всяка бизнес идея, а БТПП се стреми да предостави повече възможности за получаване на такова финансиране“, каза той.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП също взе участие в откриването на събитието и в оживената дискусия.

Дейността на Morningside Hill Capital Management бе представена от Павел Велков, управляващ партньор във фонда. Основната му цел е да предостави капитал на български компании за да се разраснат и да просперират. Фондът ще инвестира в 15 – 20 неголеми компании /5-20 служители/, които ще бъдат предварително оценени и избрани спрямо следните критерии:

  • Компанията да е в ранен етап на развитие (post-seed);
  • Като минимум, компанията трябва да е създала жизнеспособен продукт или услуга, постигнала адекватно ниво на пазарна валидация;
  • Компанията вече да е генерирала първите си приходи или да е на прага да направи това.

Инвестиционният хоризонт е 5-10 години, а възможностите за излизане от тях се преценяват според ситуацията.

Фондът разполага с 28,6 милиона евро, които ще бъдат инвестирани в капиталови (или еквивалентни) инструменти на стартиращи компании. Това са публични средства, предоставени от Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд от фондовете) по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г.

Велков даде практични съвети на представители на над 35 български предприятия, участващи в онлайн събитието. Той разгледа различни инвестиционни сценарии, като подчерта, че при първоначалната оценка на компаниите се обръща внимание на техните приходи, мотивация, екип, перспектива и др.

Повече информация за фонд Morningside Hill ще намерите тук.

При допълнителни въпроси можете да се свържете със Съвета по инвестиции към БТПП тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg и Morningside Hill тел.: 898 615129, e-mail: info@morningsidehill.com.


26.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад