Назад

БТПП продължава с представянето на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ пред студенти

След успешните презентации пред студенти от УНСС и УХТ - Пловдив, БТПП представи програмата Еразъм за млади предприемачи и пред магистри от Университета по хранителни технологии в Пловдив. В партньорство с доц. д-р Валентина Алексиева, ръководителят на проекта Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество в БТПП, представи възможностите, които програмата предоставя на нови или бъдещи предприемачи.

По време на презентацията бяха представени данни за програмата, информация за БТПП като организация в помощ на бизнеса. Дискутирани бяха още изискванията за участниците и ползите за младите предприемачи, финансовите параметри на програмата, която подпомага престоя на младия предприемач в чужбина.

Заедно с истории на успеха на млади предприемачи, които вече са участвали в програмата за обмен, бяха представени и стъпките за кандидатстване.

За повече информация: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, Габриела Димитрова, тел.: 02 8117 489,  e-mail: interdpt@bcci.bg; Мирослава Маркова, тел.: 02 8117 494, e-mail: m.markova@bcci.bg

 


04.06.2020 г.
Назад