Назад

Партньорска среща по проект ERIAS, проведена в електронна среда

Представители на търговско-промишлените палати в България – от БТПП, Хасковска ТПП и ТПП Стара Загора взеха участие в партньорска среща по проект ERIAS, проведена в електронна среда тази седмица. Основна цел на срещата бе обсъждане на изпълненото до момента и бъдещите дейности по проекта, чиято цел е осигуряване на подкрепа при интеграцията на бежанци и хора от трети страни на европейския пазар на труда.

Бен Бътърс, зам. изпълнителен директор на Европалати, организацията, която обединява търговските палати в този проект, сподели, че мигрантите са важен елемент от уравнението на пазара на труда, особено в настоящите времена на предизвикателства, когато общата безработица расте заради генерираната от COVID икономическа криза. Проект ERIAS допринася за предаването на нови умения за мигрантите, генериране на заетост и мотивирането им да станат предприемачи.

Европалати и европейските социални партньори са в постоянен диалог с Европейската комисия, по сила на общо споразумение от 2017 г. за насърчаване на икономическата интеграция на мигрантите и хората от трети страни, каза още Бътърс.

Партньорите по проекта от Белгия, България, Гърция, Испания, Италия и Франция споделиха своите постижения, сред които: разработен Integration check-list, проведени поредица от семинари за работодатели и хора от трети страни на теми заетост, наемане на чужденци, придобиване на умения и други.

Колегите от търговско-промишлените палати събират и успешни примери за трудова интеграция на хора от трети страни.

БТПП и регионалните търговско-промишлени палати в Стара Загора и Хасково се включиха в голяма част от тези дейности. Повече информация ще намерите на www.erias.org.

Проектът ERIAS дори участва с ангажимент, представен на първия Международен форум за бежанците, състоял се в Женева през декември 2019 г, който гласи:  Мрежата от търговско-промишлени палати в Европа, под координацията на ЕВРОПАЛАТИ, се ангажира да допринесе за икономическата интеграция на бежанците чрез своята програма за действие, озаглавена "Европейска схема за интеграция на бежанците"- ERIAS.

Ангажиментът касае предоставяне на подкрепа, насочена към хора от трети страни за първоначална оценка на уменията, избор на подходящ курс за професионална квалификация, идентифициране на възможностите за обучение/работа, намиране на работодател и/или оказване на съдействие при създаване на собствена фирма. На компаниите в партньорските страни ще се предлагат съдействие и насоки за наемане на хора от трети страни.


29.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад