Назад

Фонд за рисков капитал се присъедини към Съвета по инвестиции при БТПППредседателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов осъществи виртуална среща с Павел Велков, управляващ партньор на фонда Morningside Hill Capital Management. Фондът наскоро се присъедини към Съвета по инвестиции при БТПП. В срещата взе участие и Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции.

Павел Велков представи Morningside Hill Capital Management, който управлява фонд за дялови инвестиции в стартиращи предприятия. Фондът за рисков капитал управлява 28.6 милиона евро, които включват публични средства в размер на 24,1 милиона евро, предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.Фондът има интереси да инвестира в български фирми, предимно технологични компании, които вече имат добре позиционирани продукти/услуги и могат да генерират конкурентна възвръщаемост. При оценката на фирмите, с които работи фондът, се проучват досегашните успехи и се преценява очакваният мащаб на развитие. Компанията е отговорна към своите инвеститори, за това следи и подпомага фирмите, в които влага капитали за да растат.

Цветан Симеонов заяви, че БТПП  може да бъде полезна на фонда и компаниите, в които инвестира последством редица услуги, които предоставя, като услугите на Търговския регистър при БТПП, търсене и намиране на международни партньори, проверка на партньор, представяне на продукти в продуктовия каталог БГ Баркод, правни и консултански услуги, както и възможността за решаване на търговски спорове чрез търговски арбитраж.

Велков разясни, че Фондът за рисков капитал се очаква да заеме миноритарен дял от 15-20 български стартап компании, като  обичайният инвестиционен период е 5-10 години.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции и член на УС на БТПП сподели, че Съветът, чрез своите членове може да подпомага фирмите и с други източници на капитал, чрез банкови и др. финансови продукти.

Бе договорено виртуално представяне на дейността на Morningside Hill Capital Management като част от Съвета за инвестиции през месец юни. БТПП ще информира за подробностите, свързани с това събитие.


27.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад