Назад

Облагане с акциз на енергийни продукти с двойно предназначение

Изискването поставя българските производители в неконкурентни позиции


 

Българската търговско-промишлена палата беше сезирана от свои членове и браншови организации за проблеми, свързани с промяната на Закона за акцизите и данъчните складове (изм. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020 г., посл. изм. ДВ. бр.28 от 24 март 2020 г.) и нормативно наложените изисквания за заплащане на акцизи при търговията на енергийни продукти с двойно предназначение.

Със закона се налага енергийни продукти с двойно предназначение, които се използват в производството на бои, лакове и разредители, като ксилол, минерален терпентин, толуол, денатуриран етилов алкохол или техни заместители, да се закупуват с акциз до предприемането на действия по внедряване на системи за видеонаблюдение и контрол. Изменението на закона ще наложи на българските производители-търговци на стоки в този бранш да платят акциз върху стотици хиляди литри енергийни продукти в период, когато търговията и финансовите им възможности са силно ограничени.

БТПП проявява разбиране към усилията на правителството и законодателната власт за въвеждането на контрол върху сивия сектор и търговията с енергийни продукти с двойно предназначение. Въпреки това смята, че следва да се прави разлика между добросъвестните производители-търговци и укривателите на акцизи. България е държава на малък и среден бизнес и подобна нетолерантна политика на регулация ще постави икономическите оператори в неконкурентоспособна среда спрямо подобни външни продукти, в момент когато бизнеса се опитва да оцелее в условията на пандемията от КОВИД-19. В тази връзка БТПП приема за основателни мотивите, изложени в констатациите на своите членове и напълно подкрепя исканията им за промяна в законодателството. Палатата счита, че е необходимо да се създаде правен инструмент в закона, който да включва в себе си облекчени административни и финансови изисквания към българските фирми, които са доказали своята финансова изрядност с редовно водено счетоводство. Тази практика за нормативно въвеждане на облекчени режими за изрядните платци е заложена и като политика в Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното БТПП изпрати до министър-председателя и до министъра на финансите Предложение за съответни промени в Закона за акцизите и данъчните складове – виж ТУК

 


21.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад