Назад

Когато идеите изпреварват времето. Пътят към успеха - бизнес съвети от един български предприемачЛияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) и изпълнителен директор на Енергийна агенция – Пловдив. Има над 35 години опит в научно-приложни изследвания, мониторинг на околната среда, екологични и енергийни анализи и прогнози в областта на устойчиво енергийно планиране и развитие, енергийна независимост, отпадъци за енергия, качество на атмосферния въздух на общинско и регионално ниво. 

Производството на биологични продукти е друга нейна професионална страст, която предопределя съвместната ѝ работа с БТПП по проект AGROINNOECO* за подкрепа на агро-предприемачи и фирми, желаещи да стартират или развият бизнес. По време на международно изложение в Гърция, организирано по проекта, г-жа Аджарова спечели второ място в категория „иновативен продукт/услуга в сферата на агро-бизнеса“ и получи сертификат за иновативно предприемачество, свързан с  предлагания от нея продукт -  „Производството на био вино от арония“.

Разговор с г-жа Аджарова по повод успешното ѝ сътрудничество с БТПП:

Няколко думи за ползите, до които води консумирането на био вино от арония, разбира се в „умерени количества“?

Био виното от арония осигурява хранителни вещества, благоприятни за здравето, младостта и живота. На първо място, то е богато на флавоноиди (витамин P), които допринасят за постигане на най-високата антиоксиданта активност в плодовете и виното, която предпазва от инфекции, като потиска бактериалното и вирусното размножаване. 

Био виното  е също така силен имуностимулант, предпоставка за по-малка податливост към COVID-19.  Високите нива на йод стимулират развитието на мозъка и в синергия с други добавки, укрепват имунната система.

Аронията е на първо място сред поливитаминозните плодове с доказани лечебни свойства. Интересен е фактът, че антиоксидантната активност на виното от арония е два пъти по-висока от тази на сока от арония. Чрез специфична ферментация на сока от арония се постига пет пъти  по-висока антиоксидантна активност от тази на червеното вино от грозде, което прави виното от арония истински здравословен феномен.

Няколко думи за сътрудничеството Ви с БТПП?

Оценявам сътрудничеството си с БТПП като много ползотворно, тъй като то ми предостави  възможност да получа увереност в себе си и да  доразвия иновативите си идеи в реален бизнес план и ново професионално  развитие. Станах член на Българската търговско-промишлена палата, тъй като считам  че инициативите, които тя реализира, не само като работодателска, но и като бизнес организация, са от голямо значение за икономическото развитие на малкия и среден бизнес.  Вярвам, че съвместната  ни работа  ще продължи и занапред, тъй като има много сфери, където бихме могли да си бъдем взаимно полезни.

Бизнес по време на криза – как?

Успехът на един бизнес зависи до голяма степен от способността му да се адаптира или променя спрямо икономическата среда. Разнообразието от иновативни идеи е в основата на успеха, когато един предприемач е стъпил здраво на знания в  няколко сектора и пазарни ниши, тъй като вероятността за провал или дори фалит е по-малка.

В тази връзка г-жа Аджарова даде пример и с друго нейно начинание, свързано с превръщането на Пловдив в интелигентен град. Тя спомена, че възможностите за интегрирано управление на енергията (потребление и производство), отпадъците, околната среда, мобилността са от съществено значение за успешното изпълнение на инициативите за интелигентни градове.  „В бизнеса играят много променливи и в случай на провал ключът към успеха е  търсене и намиране на  друга алтернатива“, завърши Аджарова.

------------------

* Проект AGROINNOECO, изпълняван в рамките на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“. Основната му цел е насърчаване на иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията. В проекта участваха седем партньорски организации от четири страни – България, Гърция, Кипър и Албания. БТПП координираше изпълнението на дейностите по проекта за България.

Повече информация за проекта:

За контакти: БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и проекти“
E-mail: projects@bcci.bg
Tел. 02/8117508; 02/8117556

 

 


20.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад