Назад

Онлайн събитие „Търговско-икономическите отношения между България и Азербайджан“Търговско-икономическите отношения между България и Азербайджан бяха разисквани по време на онлайн събитие, проведено от Българската търговско-промишлена палата с активното участие на Посолството на Азербайджан в София.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието и сподели, че това е една от първите подобни срещи в електронна среда, организирани от Палатата. Той наблегна на възможностите, които предлагат двете страни за съвместни бизнес проекти – търговия, инвестиции и сътрудничество.

Н. Пр. Наргиз Гурбанова, посланик на Република Азербайждан в София, също участва в събитието, като един от инициаторите му. Тя подчерта, че партньорството между България и Азербайджан е стратегическо и освен в газовата и нефтената промишленост съществуват множество други области, в които бизнесът от двете страни има интереси: транспорт, туризъм, селско стопанство, информационни и комуникационни технологии. Тя представи и актуална информация за мерките, предприети от държавата в условията на пандемия. Отделени са 2 млрд. щ.д. за съживяване на икономиката.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации, представи статистически данни за търговията между двете страни, която е активна, но скромна по обем. (Презентация на БТПП)

Зохраб Гадиров, директор на отдел Насърчаване на инвестициите от Азербайжданската организация за насърчаване на износа и инвестициите  /AZPROMO/, представи икономическия и инвестиционен климат в страната, която  има население 10 млн. души. БВП за изминалата година е 48 млрд.щ.д и положителен търговски баланс. Страната набляга на транспорта като водещ икономически сектор, поради ключовото си географско разположение. Като резултат има добре развита инфраструктура и се позиционира подобаващо спрямо околните държави и връзките Изток-Запад.

Конкретните условия за правене на бизнес и инвестиции също бяха засегнати от представителя на AZPROMO. (Презентация на AZPROMO)

Във фокуса на срещата бе сектор селско стопанство, който бе представен от Лейла Мамадова, член на борда на Agro Procurement and Supply. Селското стопанство създава 5,7% от БВП на Азербйджан. Страната изнася основно домати, лешници, памук, райска ябълка и др. продукти. Главните партньорски страни са: Русия, Турция, Италия, Германия, Украйна. Бяха представени няколко проекта, разработвани в Азербайджан за разработване на веригите за доставки. (Презентация на Agro procurement and Supply)

В събитието взеха участие над 30 български компании, от различни сектори с интереси към Азербайджан.

Баха представени традиционни български продукти, включително органични вина от винопроизводителите – Бонония Естейт, Орбелус и Вила Мелник.

В рамките на събитието бяха разменени много идеи и предложения за двустранен бизнес, които ще бъдат обработени от БТПП и Посолството на Азербайджан в София.

Като перспективни области за търговско-икономическо сътрудничество между двете страни бяха посочени още: инфраструктурно изграждане и строителство, селско стопанство, преработка на храни, информационни технологии, петролна и газова промишленост, енергетика и туризъм.

При интерес към азербайджанския пазар можете да се свържете с: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg и Посолство на Азербайджан в София, тeл.: 02 8170070, е-mail: sofia@mission.mfa.gov.az, http://sofia.mfa.gov.az/en

---------------------

* Данни на НСИ:

През 2018 г. двустранният стокообмен е 24.5 млн. щ. долара, като е нараснал с 34.1%, спрямо 2017 г. Българският износ за Азербайджан възлиза на 23.9 млн. щ. долара и се е увеличил с 32.1%. Азербайджанският внос в България достига 573 хил. щ. долара.

През 2019 г. двустранният стокообмен възлиза на 24.9 млн. щ. долара, от които 18.7 млн. щ. долара е българският износ за Азербайджан, като същият е намалял с 21.5% в сравнение със същия период на 2018 г. Вносът от Азербайджан бележи ръст и възлиза на 6.2 млн. щ. дол. Значителния ръст се дължи на импорт на минерални и химически торове от Азербайджан, които формират 92.3% на азербайджанския внос.

За 2019 г. водещи в износа на България за Азербайджан са следните стокови групи: медикаменти (21.7%); пури (18.8%); вати от текстилни материали (8.2%) и апарати  и  устройства за обработване на материали чрез промяна на температурата (5.5%). Във вноса от Азербайджан преобладават: минерални или химични азотни торове, етерични масла, сурови или необработени тютюни, лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци и др.

 

 


21.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад