Назад

Втора онлайн дискусия за участниците в обучението по проект DiVET

Вторият онлайн дискусионен уъркшоп за участниците в пилотното обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности”, в рамките на проект DiVET, се състоя на 19 май. Обсъдени бяха  казуси, възникнали по време на текущото дистанционно самообучение по модулите за обща и специална подготовка.

Водещи на дискусията бяха Ангел Илиев и Спас Спасов, собственици на AMZ Genesis - консултантска фирма, предлагаща цялостни услуги за изграждане на брандове, интернет реклама, управление на онлайн магазини и платформи за електронна търговия.

Във фокуса на дискусията бяха три от водещите платформи за електронна търговия - Amazon, eBay и Etsy. Участниците получиха полезни съвети за успешно рекламиране на продукти и осъществяване на продажби чрез различните платформи. Бяха обсъдени и особеностите на различни пазари в Европа, Азия и Северна Америка.

Също така бяха представени нагледно примери за успешно продавани артикули и бяха демонстрирани полезни инструменти, които се използват за маркетиране на определен продукт. Участниците имаха възможност и да споделят своя собствен опит с платформите за електронна търговия.

Пълен видеозапис от дискусията може да бъде намерен тук

Пилотното обучение по проект DiVET цели да подготви специалисти по онлайн експортни дейности и включва комбинация от присъствено и дистанционно обучение, както и тримесечен стаж в експортноориентирани фирми. Квалификационният курс покрива 15 теми, които са разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули. Успешно завършилите обучението ще получат сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

--------------

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт или на страницата на БТПП.

 


21.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад