Назад

Информационен ден на Съвета по иновации при БТПП


 
Съветът по иновации при БТПП проведе Информационен ден в Палата № 18 на Пловдивския панаир за представяне възможностите за финансиране на малките и средни предприятия (МСП по Оперативна програма ”Конкурентоспособност” на JEREMIE на МИЕТ с Европейския инвестиционен фонд. Като гости от страна УникредитБулбанк бяха г-н Микеле Амадей директор на „Корпоративно банкиране” и екип от 4 мениджъри от Пловдивския клон на банката, сред които директора г-н Иван Гешев.

Съветът за иновации при БТПП представи възможностите за финансиране на иновативни проекти на МСП по ОП „Конкурентоспособност”. JEREMIE - нов начин за оползотворяване на структурните фондове на ЕС за насърчаване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия (МСП) чрез финансов инженеринг, посредством фондове за дялово финансиране и чрез предоставяне на кредитни гаранции от 5 български банки. Темата представи председателят на Консултантски център по европейски програми „Люлин”, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП Йосиф Аврамов.

Даниел Енчев, от сектор „Европейски проекти” в дирекция  „Търговски стратегии” при УникредитБулбанк представи  ЕИФ и Холдинговия фонд на инициативата JEREMIE, България в частта й за кредитни гаранции.
Активно участваха представители на малкия и средния бизнес, които поставиха редица въпроси по конкретните изисквания към кредитополучателите за определяне на гаранции върху заеми със средства от инициативата JEREMIE . Лектор бе Светлозар Чолаков, Старши мениджър на Отдел „Бизнес клиенти” в УникредитБулбанк.
Информационният ден продължи с 1 час повече от предвидените 2 часа, поради много въпроси от слушателите.

28.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад