Назад

Как да правим бизнес с Кения, 27 септември 2011 год

 На 27 септември 2011 г. Българската търговско-промишлена палата бе домакин на семинар Как да правим бизнес с Кения. Семинарът бе организиран със съдействието на Посолството на Кения в Берлин и Почетното консулсттво на Кения в София.


Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри семинара и отбеляза отличните отношения на палата с посолството на Кения, резултат от които е и настоящият семинар.

Н.Пр. Осинде извънреден и пълномощен посланик на Кения за България представи обстойно географските и икономическите характеристики на Кения. Тази красива африканска страна има население 38,2 млн. /2010 г./, което постоянно нараства. През последните 10 години – с около 1 млн. на година. Брутният вътрешен продукт на страната възлиза на 35 млрд. щ.д., като на глава от населението е 875 щ.д. 23% от БВП се дължат на селското стопанство, 13% на промишлеността и 16% на туризма. Икономиката на страната бележи растеж от 2008 г. насам, като след последните президентски избори, през 2007 г. управляващите и гражданите са обединили усилията си с цел подобряване икономическата и социална среда в Кения. През 2008 г. икономическият растеж е 1,5%, през 2009 г. – 2,6%, а през 2010 г. – 3,6%.
Посланик Осинде представи страната си като добър икономичеки партньор, поради стабилната икономическа среда, повишената роля на частния серктор, нарастващото доверие на бизнеса и потребителите. 
Освен това Кения е част от Общността на Източна Африка, икономически блок, който включва 5 африкански страни. Търговията между тях е безмитна. Договореностите на организацията позволяват свободно движение както на стоки, така и на хора и капитали. По този начин пазарът на Кения се уголемява до 133,5 млн. потребители.

По време на семинара бе представена и Визия 2030 – програма на правителството на Кения за превръщането й в просперираща страна с много конкурентни предимства. Ключови сектори в тази икономическа формула са: туризъм, селско стопанство, информационни и телекомуникационни технологии, енергетика, инфраструктура.

В Кения са обособени специални зони за производство с цел износ – 41 на брой. Те предлагат условия за производство на различни видове стоки, като условието е производителят да изнася 80% от готовата продукция, а 20% да остават за разпространение на местния пазар. В тези зони към момента работят 83 компании от цял свят. Те предлагат изключително изгодни условия за чуждестранните инвеститори:
- Намаляващ данък въз основа на началния капитал за индустриални сгради и машини
- Освобождаване от мита и ДДС върху суровините, които ще се използват за производството на стоки за износ
- Освобождаване от мита и ДДС на капиталните стоки 
- Влючване в стоковата борса на Найроби
- Внос на компютърна техника без мита
- Цялостно и частично намаляване на данъците
- Намаляване на личните данъци
- Допълнителни привилегии за работещите в тези зони.
Компаниите, желащи да инвестират в Кения трябва да се свържат със следните две организации: Kenya Investment Authority и Export Processing Zone Authority.

Бяха очертани следните възможности български компании да се възползват от благоприятните условия за правене на бизнес в Кения:
- Изграждане на хотели, съоръжения за свободното време и туризъм. Страната има планове за изграждане на няколко туристически курорта – селища.
- Дистрибуция на цветя – Кения е най-големият износител на рязани цветя в света.
- Дистрибуция на зеленчуци и плодове /фасул, ананас, манго, зърнени култури и др./
- Внос на селскостопанска техника, торове, семена.
- Съвместна дейност в областта на информационните технологии и комуникации
- Съвместна дейност в ключовия сектор за слънчева, вятърна и био енергия.
- Участие в търгове за строителство на инфраструктурна мрежа – автомобилни пътища, железопътни линии, петролопроводи  и др.
- Строителство на жилища, поради недостига на такива. Към момента страната има програма за заселване на кенийското население в модерни сгради с цел премахване на цели квартали с временни постройки.

Посланик Осинде разясни, че един ден е достатъчен за регистриране на компания в Кения и обслужването се извършва „на едно гише”.
Почетният консул на Кения в България и член на УС на БТПП Ивайло Дерменджиев разясни някои специфични условия, касаещи бизнеса, поради липсата на посолство на Кения в нашата страна и българско посолство в Найроби. Кения не е страна по Хагската конвенция и има специфични процедури за заверка на документи. Освен това почетният консул в България може да издава еднократни визи за Кения.

27.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад