Назад

БТПП ще участва в „Европейски ден на предприемача” 
На 26 и 27 септември 2011 г. в София ще се проведе „Европейски ден на предприемача”, национално мероприятие в рамките на инициативата на Европейската комисия.
Българската търговско-промишлена палата като национален координатор на инициативите в страната, има удоволствието да Ви  покани да участвувате в мероприятието, което ще се провeде в „Интер Експо Център”, бул. Цариградско шосе.
Основни лектори ще бъдат представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, органи на местната власт, университети и др.организации, имащи отношение към МСП и предприемачеството.
Програмата на форума е изключително наситенa с разнообразни тематични сесии, бизнес работилници за хора с предприемчив дух и иновативни идеи, делова игра „от бизнес идеята до бизнес модела” и др.

Българската търговско-промишлена палата също ще участвува  със свои лектори във форума, с акцент върху услугите на БТПП в помощ МСП и развитието на предприемачеството и представяне на „ Виртуалната социална академия" на БТПП в помощ на предприемачеството и заетите лица, проект  BG 051PO001-2.1.07.
BGG 051PO001-2.1.07 №BG 051PO001-2.1.07

Повече информация за програмата: htpp://ede.uni-sofia.bg/programme.htm

Вашето участие можете да регистрирате тук: htpp://ede.uni-sofia.bg/registration.php

This text in En


24.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад