Назад

БТПП настоява да не се допуска увеличение на минималния осигурителен доход без преговориСнимка ©БТПП 24-11-2010 подписване споразумение работодатели, синдикати и правителство
На 20 септември се състоя предпоследното заседание на Работната група към МТСП по договарянето на минималния осигурителен доход по икономически дейности за 2012г. по договарянето на осигурителните прагове.

Позицията на БТПП е да се уважат договореностите от 2010г. за осигурителните прагове за 2011г. 

Палатата настоява да не се допуска автоматично разпростиране (увеличение на минималния осигурителен доход), а където няма договореност, да се запазят сегашните нива или да се премине към намаление, ако експерти на МТСП установят, че има спад в резултатите на съответен икономически сектор.Това е пътят за осигуряване на устойчиво развитие на балгарската икономика.
От 80 икономически дейности (Съгласно промените в НКИД вече са 80), има сключени споразумения между работодателски и синдикални организации за 32 икономически дейности. За 48 дейности няма споразумения, т.е. настоява се за запазване на осигурителните прагове от 2011г. 
Споразумения няма по две причини - или няма синдикален партньор, или работодатели и синдикати са на коренно различни мнения, но и в двата случая промяна, особено към автоматично увеличение, както се направи през миналата година ще прати още фирми в сивия сектор, а работници в списъка на безроботните.

От постигнатите споразумения средният индекс на нарастване на осигурителните прагове е 7,2 .
Най-висок ръст има при Националния браншови пчеларски съюз 20,3 %. Ръст от 14,4% е приет при хотелиерите, 11,4 % при растениевъдство, животновъдство и лов, 10,0 % при търговията с автомобили.
На заседанието представители на работодателите (КРИБ, БСК, Индустриалния капитал), поставиха въпроса дали този пчеларски съюз има правомощия да договаря такъв ръст за цялата икономическа дейност и за всички занимаващи се с пчеларство.

Споразумението е подписано от г-н Пламен Иванов, от НБПС и КНСБ.

На 27 септември предстои последното заседание, на което ще направи пореден опит да бъде убеден Министъра, да не налага административно увеличение на осигурителните прагове със 7,2 %, а с това и стимули за увеличаване на сивия сектор или безработицата.. Икономическите дейности, в които няма и не може да има споразумение, са над половината. 
This text in EN

21.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад