Назад

Информационнен ден за финансиране на МСП 28-09-2011 Пловдивски панаир от 11ч. Палата 18

 Информационнен ден за възможностите за финансиране на МСП по ОП ”Конкурентоспособност”, в т.ч. и по съвместната  инициатива „Джеръми” на МИЕТ с Европейския инвестиционен фонд

ПРОГРАМА
Място: гр.Пловдив, Палата № 18 на Пловдивски панаир  
Дата: 28.09.2011г.

11:00 – 11:05 ч. Откриване на информационния ден от член на ИС на БТПП
11:05 – 11:35 ч. Представяне на Съвета за иновации при БТПП и ролята му за финансирането на иновативни проекти на МСП по ОП „Конкурентоспособност”. JEREMIE - нов начин за оползотворяване на структурните фондове на ЕС за насърчаване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия (МСП)  чрез финансов инженеринг, посредством фондове за дялово финансиране и чрез предоставяне на кредитни гаранции от 5 български банки
Йосиф Аврамов, председател на УС на Консултантски център по европейски програми „Люлин”, член на УС на БТПП  и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП  
11:35 – 12:05 ч. Представяне на ЕИФ и на Холдинговия фонд на инициативата JEREMIE, България в частта й за кредитни гаранции (Предмет, Цел, Задачи). 
Иван Пеев, директор „Търговски стратегии” при УникредитБулбанк
12:05 – 12:35ч. Запознаване с конкретните изисквания към кредитополучателите за получаване на гаранции върху техните заеми със средства от инициативата JEREMIE 
Светлозар Чолаков, мениджър в УникредитБулбанк
12:35 –13:00 ч. Дискусия
 
Участието е безплатно!

регистрация на
http://bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=185

24.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад