Назад

Първа среща по проект за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

 
На 15 септември 2011 г. в гр. Владичин Хан, Сърбия се проведе първа среща по проект CONNECTION – Център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество, в който БТПП е партньор. Проектът е по програма за предприсъединителна помощ на ЕС Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
В него участват Центърът за развитие на окръзи Ябланица и Пчиня в Сърбия, сръбската община Владичин Хан и БТПП.
Проектът е разработен още през 2009 г. и има за основна цел изграждане на Център за обмен на информация за икономическо сътрудничество между България и Сърбия. Центърът ще се помещава в гр. Владичин хан. Ролята на БТПП, в рамките на проекта, е  изграждането на триезичен сайт за икономическите връзки в региона и трансграничното сътрудничество.
В рамките на срещата кметът на община Владичин Хан Ненад Митрович, ръководителят на Центъра за развитие на окръзи Ябланица и Пчиня, Биляна Станкович и координаторът на проекта от БТПП Габриела Димитрова сформираха комитет за управление на проекта.
Продължителността на проекта е 18 месеца, а предвиденият бюджет възлиза на 445 537.40 евро.
This text in EN

16.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад