Назад

Euler Hermes запазва оценката за България

Рейтингът на страната засега е на ниво B2 – “умерен риск” от забавени плащания и лоши вземания


Според френската застрахователна компания Euler Hermes глобалният икономически растеж през 2020 г. ще регистрира силно забавяне, достигайки само + 0,5% (+ 2,5% през 2019 г.). Успоредно с това международната търговия ще се свие тази година на -4,5%. В резултат на това рискът от неплащания ще нарасне значително. В този слаб международен пейзаж много страни и сектори ще бъдат силно засегнати.

За радост Euler Hermes запазва оценката си за България. Рейтингът на страната засега е на ниво B2 – “умерен риск” от забавени плащания и лоши вземания.  Анализът обхваща преглед на 242 държави и 18 сектора, като оценката се прави на база 40 краткосрочни и дългосрочни показатели - степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава.

У нас половината от изследваните сектори вече попадат в сектори с чувствителен риск, а именно: строителство, транспорт, текстил, енергетика, метали, производство на автомобилни части, оборудване и средства за транспорт, компютърни системи и телекомуникации, обзавеждане и стоки за бита. С най-нисък риск остава силно развитият ИКТ сектор у нас, a умерен риск остават химическата индустрия, фармацията, машиностроенето, производството на хартия, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, търговията на дребно, електрониката.

Осемнадесет са държавите с понижен рейтинг, като сред тях попадат и такива от региона на Централна и Източна Европа – Румъния, Словакия, Чешката република, Полша и Литва. Този списък включва както развитите, така и развиващите се икономики. Останалите държави, които попадат под обхвата на понижен рейтинг, са: Еквадор, Тайланд, Индонезия, Индия, Обединени арабски емирства, Кувейт, Мароко, Кения, Гана, Мавриций, Ирландия.

Общо 126 сектора във всички изследвани държави също са с ревизиран към по-рисков рейтинг. Важно е да се отбележи също, че в 60% от случаите става въпрос за съществена промяна – от умерен към висок риск. Най-сериозно засегнат е Автомобилостроенето с понижение в 26 държави. На второ място в негативната класация се нарежда Транспортът (понижение в 21 държави), следван от Електроника (понижение в 14 държави) и Търговия на дребно (понижение в 12 държави). Най-сериозно повишаване на риска по сектори има в Западна Европа с 52 ревизии надолу, а в Източна Европа те са 24.

Ситуацията в световен мащаб е много динамична. Страни като Франция, Германия, Испания и САЩ, към момента разполагат с необходимите инструменти, за да защитят бизнеса там, но ситуацията може рязко да се усложни, ако изолацията продължи и икономиките останат замразени за по-дълъг период, предупреждават от Euler Hermes.

Според проучване на БТПП във връзка с икономическите последици от пандемията, 48% от компаниите работят на стандартно работно време, а 38 % работят дистанционно – чрез т.нар. „хоум офис“. Всички са започнали да оптимизират разходите си, а това е инвестиция в бъдеще. Бизнесът се адаптира, търси различни възможности за работа – гъвкави форми на заетост, но не навсякъде това е възможно. За съжаление 12% от фирмите са преустановили работа към настоящия момент. От друга страна, важни са и мерките, които държавата предприема за запазване на заетостта, за подпомагане чрез безлихвено кредитиране, за да се смекчи ефекта от негативната ситуация, пред която е изправен бизнесът.

 

 


02.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад