Назад

Арбитражният съд при БТПП спира всички процесуални сроковеПо нова заповед на председателя на Арбитражен съд при БТПП, до отмяната на извънредното положение СПИРАТ да текат процесуалните срокове по висящите арбитражни дела.

Клиентите на АС при БТПП да извършват отдалечени справки чрез on - line системата на съда и на телефони:  02/81 17 546,  561,  558,  559;

Документи по делата да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg,

Съгласно заповедта на място в БТПП, ще се приемат само искови молби.

Преустановява се връчването на призовки и изпращането на съобщения и съдебни книжа по всички дела, освен при разпореждане в обратен смисъл на Председателя на АС при БТПП / Зам. председател на АС, респ. Председател на РО.

ПРИЛОЖЕНИЕ Заповед III 2020


26.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад