Назад

БТПП: Икономически, а не секторни критерии да доминират при компенсиране на работодатели, засегнати от кризатаПодходът към автоматично изброяване на сектори за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата, не е достатъчно обективен и не отразява фактически засегнатите браншове, което създава условия за неравноправно третиране и нелоялна конкуренция. Икономически целесъобразно е да се заложат реални показатели, с които да се прецени влиянието на кризата върху всеки стопански субект - като доказан спад в продажбите. Това беше основната теза, която председателят на БТПП поддържаше пред Националният съвет за тристранно сътрудничество.

На 2 последователни онлайн заседания на НСТС – на 27 и 28 март, беше обсъден  проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение (мярка 60:40).

Представителите на работодателските и синдикалните организации отбелязаха необходимостта от Постановлението и принципно подкрепиха новия вариант – без КРИБ и АИКБ. Документът предвижда компенсацията от страна на държавата в размер на 60% върху брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите да имат право да ползват работодатели от всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са намалели, поради напълно или частично преустановена работа вследствие на извънредното положение. Приложеният към постановлението списък със сектори, подлежащи на компенсации, ще се отнася само за работодателите, спрели работа вследствие заповед на министъра на здравеопазването. Вносителят на постановлението – министърът на труда и социалната политика, се съгласи с предложението на социалните партньори прагът за право за обезщетение да бъде свален от 25 на 20% спад в приходите от продажби. Съпоставката ще се прави спрямо същия период на предходната година.

Видно от приложените по-долу становища Палатата отбелязва редица недостатъци на постановлението, сред които е липсата на прозрачност и необходимост от създаване на публичен регистър на компаниите, които ще бъдат подкрепени по силата на постановлението;  също така липсата на ред за обжалване на отказ за включване в схемата поради нефункционирането на съда.

БТПП настоява да се проследи в едномесечен срок и да се анализира как стопанските субекти ще реагират на Постановлението, в контекста на икономическите и социални измерения на кризата. В зависимост от резултатите Палатата настоява и за подготовка на съответни допълнителни мерки, разпределени във времето - в краткосрочен и дългосрочен план, включително промяна в Закона за извънредното положение, където е заложена мярката 60/40.

На този етап обаче е важно по най-бърз начин да стартира подкрепата за бизнеса, вместо с допълнителни поправки в Постановлението то да се отлага във времето. Ясно е, че няма как да предвидим сега всички слабости, но да не губим време в период, когато необходимостта от подкрепа е неотложна.

Очаква се днес, понеделник (30 март) на извънредно заседание на Министерския съвет Постановлението да бъде окончателно прието.

Приложения

Становище на БТПП относно Проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, 26 март 2020

Допълнително становище на БТПП относно Проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, 27 март 2020

Второ допълнително становище на БТПП относно Проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, 27 март 2020


30.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад