Назад

Започна дистанционно обучение по онлайн експортни дейности

 

Провежданото с участието на БТПП дистанционно обучение по проект DiVET протича при засилен интерес. Обучението започна на 16 март и е предвидено да продължи до началото на юни.

Пилотното обучение е насочено към лица, които искат да придобият знания и умения в използването на интернет и социалните медии, за да повишат своята квалификация, както и експортния потенциал на своите предприятия.

Учебната програма е изцяло съобразена с предварително изготвения от партньорите по проекта квалификационен профил. Кваликационният курс покрива 15 теми, които са разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули.

Дистанционната част от обучението се извършва посредством специално разработена онлайн платформа. Учебното съдържание е на английски език и освен лекции за четене включва видео материали, презентации и препратки към специализирани сайтове. Всеки модул завършва с онлайн тест.

След проведен подбор на кандидатите, повече от 30 души бяха одобрени и допуснати до участие в обучението. Участниците са предимно студенти от икономически университети и служители на фирми, работещи в сферата на експорта.

Освен дистанционна част, обучението включва присъствени занятия и тримесечен стаж в експортно-ориентирана фирма. Графикът на обучението предвижда 30 тричасови присъствени сесии и два уъркшопа с преподаватели, които ще бъдат проведени след нормализиране на ситуацията и възобновяване на учебните занятия.

За улесняване на комуникацията между участниците, преподавателите и организаторите, БТПП създаде онлайн група във фейсбук за коментари и дискусии относно обучението. Обмислят се и варианти за видео заснемане на присъствените сесии.

 

На успешно завършилите обучението ще бъдат издадени сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. Двама от най-добре представилите се участници в обучението ще имат възможност да проведат своя стаж в чужбина. Единият стажант ще бъде изпратен в Гърция, а другият ще изкара своята практика в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

 

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт или на страницата на БТПП. 

 

 

 


26.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад