Назад

Иновативна платформа за обмен на товари ще предостави нови услуги за бизнесаОт края на 2019г. БТПП работи по проект SCOPE, който цели да разработи иновативна платформа за електронно управление на товари. Електронната система ще предоставя транспортни услуги за страните от Балканите, ще улеснява обмена на данни и информация, ще подпомага транспортните и логистични фирми от региона. В проекта участват 8 партньорски организации от 3 страни -  Албания, България и Гърция. Целевите групи, които ще ползват транспортния портал са товародатели, превозвачи и спедитори.

Какви иновативни услуги ще предоставя платформата:

Лесен за ползване потребителски интерфейс.

Платформата ще разполага с лесен за ползване интерфейс, позволяващ различни търсения по критерии: превозвач, товародател и спедитор. Контрагентите ще могат да договарят транспортни сделки чрез създаване на т.н. електронни споразумения.

Умно управление на товари.

“Smartmatch” алгоритъм ще предлага подходящи товари на превозвачите. Товародателите, от друга страна, ще разполагат с опция за филтриране на най-добра цена и условия за превоз на товари.

Възможности за създаване на търгове. Трите групи ползватели (товародатели, превозвачи и спедитори) на електронната платформа ще могат да създават самостоятелни търгове, които ще представляват наддавания при превозване на товар, най-търсени и сигурни превозвачи, комплексни търгове, създадени от спедитори и т.н.

Възможности за усъвършенстване и добавяне на параметри в софтуерната архитектура.

БТПП ще участва в проучване на нуждите на фирмите от подобен тип платформа, пилотното й тестване и предоставяне на препоръки за подобряване на техническите й функционалности. За целевите групи по проекта ще бъде организирана международна конференция през идните месеци, на която те ще дадат мнения за ефективността на процесите в платформата и какво трябва да се промени. Поетапно транспортният портал ще бъде пригоден, доколкото е възможно, за индивидуалните нужди на потребителите.

Следващи стъпки:

След финализирането на платформата ще стартират пилотните тестове, с които ще започнат реалните проверки за нейното функциониране, което също ще подлежи на промяна и адаптация. Партньорите от Албания, България и Гърция ще обменят постоянно информация за дейността на пилотните програми в различните страни; ще бъдат разисквани конкретни казуси за оптимизиране на функционалностите на портала.

Повече информация за проекта може да намерите на официалния сайт на програмата: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/46/.

Поради усложнената обстановка Българската търговско-промишлена палата полага усилия да качи съдържанието на платформата на уебсайта си.

 

За повече информация:

Българска търговско-промишлена палата

Дирекция „Европейска интеграция и проекти“

Тел. за връзка: 02/8117508; 02/8117556

E-mail: projects@bcci.bg

 


31.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад