Назад

Мнението на експерта: Фирмени стратегии при кризаКонсултантската фирма по управление „Алфа Куолити България“ ЕООД предлага безплатно на членовете на БТПП своите виждания за борбата с кризата, предизвикана от Covid-19, както и препоръки за фирмена политика. Тези съображения са резултат от задълбочен дългогодишен опит и са част от обществения, интелектуален и бизнес дебат, който пандемията отвори.

„Фирмени стратегии при криза“ е фрагмент от книгата „Управлявай дръзко и мъдро“ на управителя на „Алфа Куолити“, доц. Анастас Кехайов, и разглежда стратегиите за посрещане на кризи, както и опита му с управлението на фирми в подчертано неблагоприятни условия. Специален акцент от този текст е темата „За стопанския и социален пакет на кризата Ковид-19“, в който ще откриете разсъждения и препоръки относно сегашната криза.    

Във време на сериозни предизвикателства, БТПП се старае да даде трибуна на експертите в правната, финансовата, икономическата и други области, важни за правилното управление на фирмите.

Надяваме се тези идеи да бъдат пречупени през знанията на българските мениджъри, които натрупаха изключителен опит в периода на прехода, за да извлекат най-ценното и да го приложат за справяне с новите затруднения и тежести в деловите среди в името на преодоляването им, а защо не и в подготовка на последваща експанзия след кризата.


31.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад