Назад

В името на висшето образование в БългарияНа среща в БТПП проф.д.н. Борислав Борисов – председател на Камарата на преподавателите от висшето образование и Цветан Симеонов – председател на БТПП обсъдиха последните промени в Закона за висшето образование. В процеса на разговора се констатира, че има още текстове за усъвършенстване, които да сближат образованието с бизнеса, да накарат завършващите да работят в български предприятия, както и да създадат условия за работа на чужденците.

Камарата на преподавателите от висшето образование е новосъздадена неправителствена организация. Нейните цели са модернизация на системата на висшето образование в България, повишаване на професионализма на преподавателите, подобряване на качеството на научните и образователните продукти, както и развиване на ефективни модели за взаимодействие между бизнеса с оглед съхранение и стимулиране на потенциала на младите специалисти и намаляване на емигрантския ефект върху икономиката.

По време на срещата също така се дискутираха възможности за съвместно сътрудничество между Камарата и БТПП в областта на проучвания в сферата на висшето образование, стажове на студенти и европейски проекти и програми.

 


13.03.2020 г.
Назад