Назад

Арбитражният съд при БТПП няма да разглежда дела, насрочени за открити съдебни заседания в периода от 11 март до 13 април 2020 г., включително

нов СРОК


Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания  и на коронавирусна инфекция (COVID -19),  

Считано от 11.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително, в Арбитражния съд при БТПП няма да се разглеждат дела, насрочени за открити съдебни заседания.

В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което страните по делата ще бъдат своевременно уведомени.

Напомняме на клиентите на АС при БТПП, че могат да извършват отдалечени справки чрез on-line системата на съда и на телефони: 02/81 17 546,  02/8117 561,  02/8117 558,  02 /8117 559.  

Документи по делата могат да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg


15.03.2020 г.
Назад