Назад

Среща с представители на Съвета за развитие на търговията на Хонконг 
В БТПП се проведе среща с представители на Съвета за развитие на търговията на Хонконг. Главният секретар на БТПП Васил Тодоров се среща с г-жа Лоре Бушер, регионален директор за Европа на съвета, г-н Винг Шам, директор за Централна Европа и г-жа Недялка Наги, референт за България. 
Бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество при организиране на международни изложения. Съветът за развитие на търговията на Хонконг е инициатор на 30 панаири в Хонконг, 3 от които най-големи в света, а 9 – най-големи в Азия.
Това са предимно изложения за потребителски стоки.
По време на срещата бе договорена двустранна подкрепа при навлизането на фирми от Китай и Хонконг на българския пазар и подпомагане на български компании, които имат интереси в Азия.

28.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад