Назад

Среща на Съвета на браншовите организации при БТПП с кандидата за кмет Стефан Софиянски

 
По инициатива на Стефан Софиянски, кандидат за кмет от ОДС в БТПП се проведе среща с председателя на Съвета на браншовите организации при БТПП Марияна Кукушева, с Лъчезар Искров – член на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет на БТПП и с учасието на Председателя на Палатата Цветан Симеонов.
„Ние искаме да чуем какво мисли бизнесът за развитието на столичната икономика, която по време на моето кметуване беше водеща за излизането от предишната криза. Сега със съжаление виждаме, че в столицата има намаление на темповете на строителството и нарастване на безработицата, каквото е в цялата страна” – каза г-н Софиянски.
„Въпросите на икономическото развитие на всеки регион трябва да бъдат поставени компетентно, като се слуша мението на браншовите организации” – каза Лъчезар Искров, който е и председател на Националното сдружение „Недвижими имоти" (НСНИ).
„Ние искаме да бъдат активизирани възможностите за подкрепа на малкия и среден бизнес с парите събирани в общината както и да се предоставят общински терени за строеж на малки сладкопекарни” – каза Марияна Кукушева, която е и председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
Всеки нов кмет трябва да реши въпросите на отчитането и извозването на сметта, за решаване проблемите с дълговете на Столичната Топлофикация и Градския транспорт. За това могат да се използват бързите процедури на Арбитража при БТПП – обобщи председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов.
Г-н Софиянски беше запознат с информационните възможности и услугите на Палатата, които се предоставят на българските и чуждестранните фирми.

28.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад