Назад

Акцент върху отношенията София - ПрищинаНовоназначеният посланик на България в Косово Христо Гуджев посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Дискутирано бе актуалното състояние на търговско-икономически отношения между двете държави. Симеонов запозна посланик Гуджев с членството на Палатата в различни международни организации, както и с работата на търговския регистър, изцяло дигитализирания Арбитражен съд при БТПП и дейността на Сдружение GS1 България.

От своя страна, Христо Гуджев представи своите приоритети за предстоящия мандат, сред които водещо място заема именно засилването на търговско-икономическите отношения между България и Косово.

По данни на Министерство на икономиката, стокообменът за 2018 г., сравнен с 2017 г.,  отчита следната динамика:

  • ръст в стокообмена от 7.4 %;
  • ръст в износа с 10.7 %;
  • спад във вноса с 14,5 %;
  • търговското салдо остава положително за България.

05.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад