Назад

БТПП представя предимствата на финансовите инструменти за малкия и средния бизнесЦветан Симеонов, председател на БТПП, откри изложението “Sofia International Money Exhibition - SIMExpo”. Събитието е под надслов „Финансовите инструменти като реална възможност за развитието на малките и средните предприятия в България“. Симеонов напомни, че традицията на това изложение се възстановява, както и че Палатата остава на разположение на инвеститорите, изложителите и посетителите чрез Съвета по инвестиции. SIMExpo дава възможност за директен контакт на представители на бизнеса с финансови институции, фондове и инвеститори.

Финансовите инструменти имат редица предимства в сравнение с безвъзмездната   помощ, която е традиционния начин за предоставяне на средства от бюджета на ЕС. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на изложението. Тя поясни, че към момента, по  Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020   (ОПИК),   чрез "Фонд на фондовете" са отворени три финансови инструмента за дялови инвестиции,   предназначени за подпомагане на малките и среднипредприятия (МСП). Публичните  средства   от програмата са в размер на приблизително 112 млн. лв. и са насочени към ранния и началния етап от развитието на предприятията. „През 2020 г. ще заработят още три фонда за дялови инвестиции с размер на публичните средства по ОПИК от около 85 млн. лв.   Допълнително   предстои   да   се   обяви   финансов   инструмент за енергийна  ефективност и иновации в размер на общо 140 млн. лв.  Също така ще се представи  и инструмент за  микрокредитиране в размер на 30 млн. лв.“ подчерта Иванова. „Друга възможност за финансиране през този програмен период е Оперативна програма „Инициатива за малки и средни  предприятия“  2014-2020   (ОП   ИМСП)   с   помощта   на Европейски инвестиционен  фонд. По програмата са подкрепени  3 893 броя микро, малки и средни предприятия и са предоставени 4 481 броя транзакции към тях“, каза Иванова. Тя допълни, че програмата е отворена до края на тази година, като се обмислят възможности за подпомагане и продължаване на инициативата с допълнителен ресурс.

Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, като съорганизатор на изложението, напомни че така събрани на едно място представителите на финансовите и застрахователните институции, човек може лесно да сравни , да се ориентира и да избере сред всички инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес.

 


29.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад