Назад

Кръгла маса "Икономическите сектори и борбата с трафика на хора"

Българската търговско-промишлена палата за втори път през тази година участва в събитие, фокусирано върху борбата с трафика на хора. Първото се поведе през септември - дискусия за публично-частното партньорство в борбата с трафика на хора.

По покана на Центъра за изследване на демокрацията и Националната комисия за борба с трафика на хора, БТПП се включи в кръгла маса на тема "Икономическите сектори и борбата с трафика на хора".

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации, представи проучването на БТПП по проект ERIAS – европейска схема за интеграция на хора от трети страни, включително бежанци. То съдържа резултатите  по икономически сектори, в които има интерес за наемане на хора от трети страни, както и икономически дейности и фирми, които вече са наемали такива служители.

76% от участниците в проучването, проведено в средата на 2019 г., отговарят, че могат да наемат чужденци от трети страни, ако имат необходимата квалификация, опит и езикови познания. Само 14% вече са наемали чужденци от страни извън ЕС.

Проучването също така показва, че не се познава процедурата за включването на такива работници в българския пазар на труда.

Центърът за изследване на демокрацията и Националната комисия за борба с трафика на хора представиха набор от инструменти (toolkit) за заинтересованите лица в борбата с трафика и за икономическите субекти: наръчник за отражението на трудовата експлоатация върху икономиката и привличането на бизнеса като съюзник в борбата с трафика; материали за обучители в икономическите сектори как да се предпазват от включване във веригите за трафик и да  разпознават такива случаи; етичен кодекс за предотвратяване и противодействие на случаи на трафик; процедури за антитрафик „одит“ на компаниите по отношение на вътрешните им правила, както  и на отношенията им с външни партньори и доставчици.

Ситуацията в два конкретни сектора - селско стопанство и строителство, по отношение на опасностите за трафик на хора при осигуряване на работници - както в България, така и в Европа, също бе представена в рамките на събитието. Експерти от КНСБ и Федерацията на независимите строителни синдикати запознаха участниците със своята гледна точка за сектора. Бе предоставена информация относно дейности, свързани с командироването на работници, права на работното място, информиране „на терен“.

Ролята на трудовите агенции също бе разгледана с цел превенция на трафика на хора.

Новите технологии и трафикът на хора бяха обект на дискусии - тенденции и превенция. На сайт  www.antitraffic.bg   може да бъде получена актуална и всеобхватна информация по темата, както и да се подаде сигнал за нередност.

Важни са превантивните дейности от страна на всички заинтересовани страни - това бе заключителната теза на събитието.


29.10.2019 г.
Назад