Назад

Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества“

БТПП е активен партньор на МТСП при осигуряване безопасност на работното място
Днес, 22 октомври 2019 г. се проведе Национална  конференция “Здравословните работни места управляват опасните вещества“, организирана от Министерство на труда и социалната политика“ в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. Конференцията беше открита от Министър Бисер Петков. В своето поздравително слово Министър Петков отбеляза, че  около  18% от работещите в ЕС са в допир с вредни вещества, а около 15% вдишват вредни вещества при работа. Той изтъкна, че целта на днешната конференция е да се споделят добрите практики и да се пренесат до всяко работно място, тъй като темата е от изключителна важност за повишаване на превенцията и опазване здравето на всяко работно място.

В работата на конференцията участваха представители на държавната администрация, агенции,  социалните партньори – работодатели и синдикати, научни институти, НПО, други организации,  имащи отношения към осигуряване на безопасността  и здравето  при работа.

Представители на фирмите Агрия АД, Агрополихим АД, Приста Ойл Холдинг ЕАД и Икономическа група „Монбат“ споделиха своите добри практики опит при работа с вредни вещества.

Българската търговско-промишлена палата, в качеството си на социален партньор  и бизнес организация, представляваща интересите на 52 000 фирми в България, покриваща територията на страната чрез своите 28 регионални палати, е активен партньор на МТСП при осигуряване на превенцията на работното място. През настоящата година Палатата  организира 32 двудневни обучения на цялата територия на страната, в която взеха участие  833 МСП. В районите с концентрация на производства с вредни вещества, темата на обучението беше  посветена  на управлението на опасните вещества в работна среда.

Социалните партньори ежегодно са включвани в  дейностите, планирани за изпълнение от МТСП, които са свързани с провеждане на информационни събития и обучения  за повишаване на превенцията при работа, намаляване на риска в работната среда, злополуките на работното място и професионалните заболявания.   

Фонд „Условия на труд“ при МТСП  ежегодно  подпомага финансово  фирмите, които желаят да подобрят условията на труд, като осигурява до 30% от необходимите средства.


22.10.2019 г.
Назад