Назад

БТПП подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Преустановяване на задължението на работодателите да заплащат първите 3 дни по болничен лист на работника


БТПП изразява своята категорична подкрепа на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (сигн.№ 954-01-55), внесен от н. п. Дора Христова и група народни представители, с който се преустановява  задължението на работодателите да заплащат първите 3 дни по болничен лист на работника (чл. 40, ал. 5 от КСО).

Както е известно, тази временна антикризисна мярка от 2010 г., с която на работодателите беше вменено да заплащат първите три дни болнични, трябваше отдавна да бъде отменена.

Членовете на БТПП настояват заплащането на всички обезщетения за временна неработоспособност да бъде ангажимент на НОИ, тъй като за този риск работодателите са превели във фондовете му определените осигурителни вноски. Както е видно, с предложения законопроект ще се реализира точно тази стъпка.

БТПП отбелязва и някои други проблеми, свързани с нарастващия брой на болничните. Припомняме, че работодателите нямат реална възможност да упражняват контрол върху истинността на отразеното в болничните листове здравно състояние на работника/служителя. Последица от тази липса на контрол е необяснимо високият ръст в изплатените от работодателите обезщетения – статистиката на НОИ показва неимоверно увеличаване на посочените обезщетения (през 2018 г. са изплатени 549 млн. лв. спрямо 288 млн. лв. през 2010 г. – ръст от 90%).

БТПП настоява за по-засилен контрол от НЗОК и НОИ за издадените болнични. В тази връзка Палатата отново настоява за приемането на  предложението й за създаване на комисии от различни контролни ведомства (включително и МВР) за постоянни проверки и установяване на фалшиви болнични.

Становището на БТПП  ТУК


18.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад