Назад

Есенна семинарна програма на БТППВ периода септември-ноември т.г. БТПП - Център за фирмено обслужване ще проведе обучителни семинари за повишаване знанията и уменията на специалистите.

Избраните теми са актуални, като някои от тях ще бъдат представени за първи път.

Обученията, които се предлагат са ориентирани към практиката, включително  с решаване на казуси и представяне на конкретни примери.                                            

Целта, която Центърът си поставя, е чрез обучителните семинари да помогне на участниците за разясняване на спорни и създаващи трудности за бизнеса теми и понятия.  

 Предстоящите семинари включват теми като:

  • „Длъжностно лице по защита на данните в действие“, 18 септември;
  •  „Дигитална хигиена - техники и правила за киберсигурност“, 3 октомври;
  • „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, 22 октомври;
  • “Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци”, 29 октомври;
  •  „Място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели”, 28 ноември.

Подробна информация за всяка тема на обучителните семинари може да намерите в сайта на БТПП  в рубриката „Предстоящи събития” - https://www.bcci.bg/payment_bcci/ .

Лекторите, които ще водят семинарите, са доказани експерти с богат практически опит, а съвместната ни работа с тях гарантира интересния и достъпен начин на представяне на темите.

Доказателство за това са положителните отзиви от обратната връзка с участниците през минали обучителни периоди.

БТПП се надява, че и чрез предстоящите обучения ще допринесат за повишаване професионалната компетентност на всеки участник.

За контакти и допълнителна информация: БТПП - Център за фирмено обслужване, тел.: 02 8117 477, 02 8117 428; е-mail: bcci.centre@bcci.bg        


09.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад