Назад

БТПП принципно подкрепя правото на допълнителен годишен отпуск за родители на деца до 18 години

Палатата предлага този отпуск да се ползва от един от двамата родители, а не само от майките


Българската търговско-промишлената палата подготви становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който предвижда увеличаване на платения годишен отпуск с един ден за всяко дете на  работничка или служителка с едно или повече живи деца до 18-годишна възраст.

БТПП счита, че въпросите, които касаят предоставянето на допълнителен отпуск и подобни социални придобивки, излизат извън обхвата на законовата регламентация и следва да се договарят в рамките на колективното трудово договаряне на ниво предприятие или бранш.

Редовните анкети, които БТПП извършва сред членовете на Палатата, показват, че често фирмите предоставят на служителите си допълнителен отпуск по различни причини (за непушачи, за служители, които имат първокласници/за първия учебен ден и други мотиви). По-конкретно в проучването от август 2018 година относно платения годишен отпуск, 38% от работодателите съобщават, че дават повече от обичайните 20 дни платен отпуск, като 21% - за целия персонал, а 17% - за определени служители. Както е видно предоставянето на допълнителен отпуск е мярка, свързана както със спецификите на компанията, така и с тези на служителите, което прави неприемливо налагане на еднаква законова регулация.

Все пак, БТПП с удоволствие би подкрепила това предложение при наличието на разчети за размера на необходимите средства и източниците на тяхното финансиране както за компаниите от частния сектор, така и за държавата в качеството й на работодател и при възможността допълнителният отпуск да се ползва от един от двамата родители, а не само от майките.

БТПП изпрати своето Становище по Законопроекта до Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.


08.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад