Мероприятия:Участвайте в онлайн обучение за подобряване на производствените стратегии и процеси с лектори от Япония

24-06-2021

Организатор: Enterprise Europe Network към БТПП


Виртуални бизнес срещи България - Пакистан

28-06-2021

Организатор: БТПП, Посолство на Пакистан в София


Уебинар „Предизвикателствата пред онлайн магазините“ Ви предлагат EEN към БТПП и Европейски потребителски център

29-06-2021

Организатор: Enterprise Europe Network


Участвайте в двустранни бизнес срещи в рамките на онлайн събитие с фокус медицински изделия и здравеопазване

13-07-2021

Организатор: Enterprise Europe Network към БТПП


Виртуална бизнес среща България - УкрайнаОрганизатор: БТПП, УТПП