Мероприятия:ОТЛОЖЕНО ! “Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци”

23-04-2020

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО


ОТМЕНЕНО! Двустранни бизнес срещи по време на Hannover Messe 2020

06-05-2020

Организатор: ЕЕN


Виртуална конференция на тема: „ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В БИЗНЕСА"

11-05-2020

Организатор: Enterprise Europe Network


„Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”

15-05-2020

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО


„МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ ЗА ДДС ЦЕЛИ”

21-05-2020

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО


Общо събрание на Асоциацията на Световните търговски центрове и сесия с двустранни срещи, Тайпе, 20-23 септември 2020

18-09-2020

Организатор: АСТЦ, БТПП