Мероприятия:B2B партньорства чрез дигитален маркетинг - уъркшоп

12-11-2019

Организатор: БТПП, НБМ, Etarget Bulgaria


ПОЕТИ РАЗХОДИ! Участвайте в двустранни бизнес срещи в Малмьо, Швеция

13-11-2019

Организатор: ЕЕN


ПОКРИТИ РАЗХОДИ! Участвайте в двустранни бизнес срещи по време изложението за храни и напитки, технологии за производство на храни и пакетиране

18-11-2019

Организатор: Enteprise Europe Netwrok


Кръглата маса на тема „СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ“

19-11-2019

Организатор: Съвет по иновации при БТПП


Обучение на тема: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ОНЛАЙН ТЪРГОВЦИТЕ“

19-11-2019

Организатор: Enteprise Europe Netwrok & Eвропейски потребителски център


Финансов форум на тема: „Иновативни подходи в сферата на финансирането на МСП и в частност на старт ъп компаниите“

21-11-2019

Организатор: Съвет по иновации при БТПП


Заключителна конференция по проект СПОРТ

21-11-2019

Организатор: БТПП, Сдружение „Карате клуб Левски“


МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ ЗА ДДС ЦЕЛИ

28-11-2019

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, АНАЛИЗ, ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО

05-12-2019

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО