Мероприятия:Намерете нови международни партньори като участвате в безплатни двустранни бизнес срещи по време на изложението EMO HANOVER 2019

16-09-2019

Организатор:


Поети разходи! Покана за участие в ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ПО ВРЕМЕ НА MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2019

01-10-2019

Организатор: Enterprise Europe Network към БТПП


Представяне на български инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори в Италия

10-10-2019

Организатор: Съвет по инвестиции, БТПП


!Частично поети разходи! За бизнес мисия до Сеул, Корея в сектор органични храни и напитки през ноември 2019г.

18-11-2019

Организатор:


Възможност за частично поемане на разходите за обучение в Япония на тема: Японските производствени методологии-ноември 2019 г.

18-11-2019

Организатор: EU-Japan Center


представяне на магистърски програми на университет Wichester, обучение в Солун, 24.06.2019Организатор: Дирекция МС и МО,БТПП