Мероприятия:Представяне на туристическите възможности на Република Аржентина

27-01-2022

Организатор: БТПП, Съвет по предприемачество и стартъп, Посолство на Аржентина