Назад

БТПП участва в първите работни срещи на Финландското председателство на Съвета на ЕС

Георги Стоев, член на УС на БТПП и председател на Комитета за търговия и инвестиции на Европалати, участва в заседание на работна група в Брюксел


В качеството си на председател на Комитета за търговия и инвестиции на Европалати Георги Стоев, член на УС на БТПП, участва в заседание на работна група  в Брюксел.

По време срещата, представителите на Европейската комисия акцентираха върху  усилията за по-добро използване на клъстерите като стратегически инструмент на индустриалната политика и необходимостта от подкрепа на индустриалните иновации по места. Освен това се взе решение за създаване на експертна група.

Георги Стоев и 10 представители на експертни групи се обединиха около предложението на Комитета за търговия и инвестиции да бъде насърчено създаването на експертна група по въпросите на клъстерите за предоставяне на препоръки за по-добро използване на клъстерите като стратегически инструмент на индустриалната политика („Expert Group on Clusters to provide recommendation on how to better use clusters as a strategic tool of industrial policy").

Експертите подчертаха, че стартиращите и действащи МСП в Европа се нуждаят от благоприятна бизнес среда за иновации, растеж и свързване с квалифицирани хора, технологични центрове и организации за подкрепа в рамките на регионите и между тях.

Освен това те заявиха, че това може да бъде постигнато само в партньорство с държавите членки, регионите, градовете и частния сектор. Укрепване на иновациите в европейските региони, което изисква по-силно стратегическо междурегионално сътрудничество, устойчиви връзки и инвестиции между регионалните екосистеми, могат да увеличат иновационния потенциал на Европа.

Георги Стоев участва и в официалната вечер и срещата с Айно-Кайса Пеконен, министър на социалните въпроси и здравеопазването на Финландия.


19.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад