Назад

Представители на БТПП и GS1 България участваха в представяне на концепция на новия здравен модел

Кръгла маса бе посветена на състоянието на системата на здравеопазване в България


На 15 юли в София се проведе кръгла маса, посветена на състоянието на системата на здравеопазване в България и необходимите промени в здравния модел на осигуряване на по-добро и устойчиво развитие. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев представи основни идеи за новия здравен модел. Представители на БТПП и GS1 България участваха в събитието, на което присъстваха още представители на парламента, правителството, съсловни и пациентски организации, работодателски организации, изпълнители на медицинска помощ и медии. Тазгодишната кръгла маса е продължение на поставеното на 26 септември 2018 г. начало на публичен дебат. БТПП е участник в този дебат още от самото му начало – позицията ни ТУК.

Министерство на здравеопазването представи за дискусия нов модел, който предвижда демонополизация на Националната здравна каса и създаване на условия за конкуренция между различни здравноосигурителни фондове. Той е изготвен и направен въз основа на анализ на здравноосигурителни системи, между които са тези на Германия, Холандия, Франция, Израел и други. По време на представянето стана ясно, че новият модел запазва досегашните здравни вноски в размер на 8%, като НАП ще продължи да събира всички вноски и ще ги разпределя към фондовете. Управлението на ресурсите ще се прехвърля към самите фондове. Гражданите ще имат свободата да избират към кой фонд да се запишат и ще могат да сменят фонда си до един път годишно.

Идеята НЗОК да бъде поставена в условията на конкуренция беше подкрепена от повечето участници в дискусията. Основен акцент в изказванията, след представяне на концепцията, бяха свързани с неодобрението, че не е направено остойностяване на клиничните пътеки и дефиниране на съдържанието на „основния пакет“. Имаше и критика към това, че ще продължи доплащането за здравни услуги, което като дял е около 45%. И по този показател сме една от държавите с най-висок процент на доплащания. Бе коментирано и това, че поради по-високите административни разходи, свързани с управление на здравните фондове, вероятно ще нараснат разходите за здравеопазване .

В кръглата маса участие взеха експерти на Федералното министерство на здравеопазването на Германия и на Министерство на здравеопазването, благоденствието и спорта на Холандия, които със своята експертиза изразиха готовност да съдействат при разработването на национален модел, който да отговаря на потребностите на нашата държава. Предстоят още дискусии по темата, с които концепцията за нов здравен модел да бъде допълнена или изменена.


16.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад