Назад

Арбитражният съд при БТПП предоставя на своите клиенти възможност за достъп до електронните досиета на делата на английски език

Във връзка с приоритетите на Арбитражния съд при БТПП, сред които е и осъвременяване нивото на дигитализация на АС чрез усъвършенстване на компютърната програма на АС и заложеното в програмата за 2019 г. разширяване на базата в софтуера за делата на АС с цел разработване на английска версия за международни арбитражни дела, имаме удоволствието да Ви информираме, че от 15юли т.г. английската версия на онлайн системата на АС при БТПП за достъп до електронните досиета на международните дела е достъпна

Новата функционалност се отнася за международните арбитражни дела (МАД) и предоставя достъп на английски език до етикетите и данните в програмата като пълен аналог на функционалността на български език на програмата в секцията на Международните арбитражни дела.

Тази нова опция е в полза за всички чуждестранни клиенти на АС при БТПП и техните процесуални представители, които ще могат да следят чрез отдалечен достъп развитието на процеса, постъпилите документи и доказателства в досието на делото, както и постановените актове.

Арбитражният съд при БТПП следва поставените си цели, които ще позволят на клиентите му да имат достъп до качествено съвременно правосъдие и ясен и прозрачен процес чрез достиженията на технологиите в XXI век.


16.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад