Назад

Проект на БТПП цели да подобри онлайн уменията на специалисти в експортната търговия

Предстои провеждането и на информационни дни с фокус върху групи с представители на МСП и браншови организации

На 8-9 юли БТПП бе домакин на втора работна среща на партньорите по проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media).

Основната цел на проекта е да подобри използването на интернет и социалните медии за нуждите на експортно-ориентирания бранш, което от своя страна да доведе до нарастване на броя на специалистите в сектора, подобряване на капацитета на МСП и ръст на заетостта на завършилите професионално образование и обучение в тази сфера.

Основнaтa дейност на проекта се състои в разработването на иновативен курс за придобиване на умения в използването на интернет и социалните медии за реализирането на експортни дейности. За целта ще бъде изготвена учебна програма и ще бъде проведено пилотно обучение, което ще включва комбинация от присъствени учебни занятия и тримесечен стаж.

В пилотното обучение от българска страна се очаква да вземат участие общо 26 младежи, които желаят да повишат професионалното си образование и да извършват експорт онлайн. Част от обучаващите се курсисти ще имат възможност за стажуване в чужбина.

БТПП предстои да проведе информационни дни с фокус върху групи, в които ще участват представители на МСП и браншови организации. Целта на фокус групите е да се обсъдят стъпките по  изготвянето на съвместния квалификационен профил, на основата на който ще бъде разработена учебната програма. На участниците ще бъде предоставен предварително изготвен списък с уменията, които се очаква да бъдат придобити по време на обучението. Желаещите да вземат участие във фокус групите следва да заявят своя интерес на тел. 02 8117 553 или на projects3@bcci.bg

По време на срещата партньорите обсъдиха резултатите от досега проведените фокус групи, които ще послужат като основа за разработване на съвместен квалификационен профил. БТПП подготвя листи на заинтересовани организации, обучителни центрове и МСП, които да бъдат поканени за участие при провеждането на предстоящите дискусии. Разработваната програма за добиване на нова професия ще бъде верифицирана от външен експерт със значителен опит в ИКТ технологиите, което ще гарантира качеството на обучение.

Проектът се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“ от шест партньорски организации от три страни – България , Гърция и Турция. Продължителността му е две години . Повече за проекта можете да намерите тук.


11.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад