Назад

С 25% се е увеличил броят на регистрираните лекарства и медицински изделия в Глобалната мрежа за синхронизация на данни през последната година

Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN) продължава да расте по отношение на сектор здравеопазване. През последните 12 месеца броят на глобалните номера на търговски единици в GDSN се е увеличил от 2,4 милиона на 3,1 милиона, което представлява годишен ръст от 25%.

Производителите на медицински изделия продължават да са водещи в използването на GDSN, за да могат да предоставят надеждна продуктова информация на своите клиенти (болници и дистрибутори). Използването на сертифицирани пулове за данни (data pools), спомага за регистрирането на информацията за изделията в регулаторните бази данни.

Засиленият интерес от страна на фармацевтичната индустрия към GDSN през последните месеци е продиктуван от необходимостта да се обменят основни данни за лекарствените продукти като основа за различни инициативи в здравната индустрия, включително проследимостта и сериализацията. Донорските организации като Global Drug Facility, Global Fund, UNDP, UNFPA и USAID също изискват използването на GDSN за сигурен обмен на данни за продуктите.
За да подкрепи използването на мрежата за синхронизация на данни, GS1 Healthcare създаде добра фармацевтична практика за сериализация и проследимост чрез GDSN, която включва основен набор от атрибути за улеснено споделяне на лекарствена информация.

С цел по-широкото популяризиране на увеличаващото се в глобален мащаб използване на GDSN в здравеопазването, GS1 стартира нова уеб страница на GDSN в здравеопазването с директни връзки към сайтовете на GS1 Национални организации по света, които работят активно с местните здравни общности за присъединяване към мрежата GDSN.


18.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад