Назад

Заседание на НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

БТПП ще изпрати своите предложения и допълнения, които да бъдат включени към основата на бъдещата стратегия за развитието на България 2020-2030


Националният съвет за тристранно сътрудничество на свое заседание разгледа законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, на Закона за българските лични документи, на Закона за семейни помощи за деца и проект на Анализ на социално-икономическо развитие на страната, след присъединяването й към ЕС, внесен от министъра на финансите.

В рамките на дискусията главният секретар на Палатата Васил Тодоров подкрепи Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, внесен от група народни представители, с аргументи че това ще бъде допълнителна възможност за приобщаване към пазара на труда на хора с български произход.

БТПП не подкрепи проекта на Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, поради наличието на  дискриминационни норми, липса на финансова обезпеченост и липса на комплексен характер на предложенията, което препятства постигането на целения социален ефект.

Васил Тодоров изрази подкрепа за предложения Проект на Анализ на социално-икономическо развитие на страната, след присъединяването й към ЕС, като беше обърнато специално внимание, че БТПП ще изпрати своите предложения и допълнения по въпроси като електронното здравеопазване, насърчаване на научната и развойна дейност, подобраване на железопътната инфраструктура и др., които да бъдат включени към основата на бъдещата стратегия за развитието на България 2020-2030.

Становище на БТПП относно Проект на Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

 


16.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад